L’Ajuntament de Móra la Nova, convoca el XXXVIIè concurs literari en l’àmbit de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el
Priorat.

1. PROSA INFANTIL
Per a nens i nenes de 9 a 12 anys. Els treballs no excediran els dos folis.

2. PROSA JUVENIL
Per a joves entre 13 i 16 anys. Els treballs no excediran els quatre folis.

3. PROSA ADULTS
Hi podran participar totes les persones a partir de 17 anys. Els treballs no excediran els sis folis.

BASES

1. El tema a tractar en els treballs serà lliure.

2. Podran participar totes les persones amb residència a qualsevol dels pobles de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Priorat.

3. Es presentaran 5 còpies del treball en paper i una còpia per mail al correu: concurs@moralanova.cat, degudament presentats i correctament escrits en català i impresos amb el tipus de lletra Arial 12 i interlineat a 1,5 i a una cara. Al mail s’indicaran les dades de
contacte de l’autor: pseudònim, adreça, telèfon, correu electrònic, títol de l’obra i categoria en que concursa, incloent l’obra com arxiu
adjunt, en format word, writer o pdf.

4. Els treballs, en paper, aniran acompanyats d’un sobre tancat. A l’exterior d’aquest s’indicarà el títol de l’obra presentada i la categoria en què concursa. Al seu interior s’hi inclourà el nom, cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic de l’autor/a. El sobre no s’obrirà fins que el jurat hagi deliberat definitivament quines són les obres premiades i romandrà en mans del secretari del premi fins a les hores. Els  treballs que no es presentin en les dos modalitats no entraran a concurs.

5. El termini d’admissió d’originals clourà a les dues de la tarda el dia 7 d’octubre.

6. El premi al concurs de prosa infantil constarà de 120 euros per al guanyador i 80 euros per al finalista.

7. El premi al concurs de prosa juvenil constarà de 150 euros per al guanyador i 110 euros per al finalista.

8. El premi al concurs de prosa adult constarà de 200 euros per al guanyador i 180 euros per al finalista.

9. Només s’acceptaran dues obres del mateix autor per cada categoria.

10. El jurat podrà concedir un accèssit local per a cada categoria, un cop adjudicats els premis i oberts els sobres, si aquest considera
qualitativament meritòria l’obra.

11. El lliurament del premi tindrà lloc el dia 21 d’octubre a les 19 hores, dins de l’acte d’inauguració de la Fira Agrícola, Ramadera i
Industrial de Móra la Nova, susceptible a canvis segons la normativa de seguretat vigent per la covid-19.

12. Els treballs premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament de Móra la Nova. Els treballs no premiats podran passar a recollir-se a partir
del novembre amb previ avís. Les obres que en aquest termini no s’hagin recollit passaran a ser propietat de l’Ajuntament, entenent que els seus autors renuncien a les mateixes.

13. El Jurat qualificador estarà compost per: la Regidora de Cultura de l’Ajuntament, un representant de la Biblioteca Municipal, la directora
de l’Institut Escola “3 d’Abril” , un membre de la secció de lingüística i literatura del CERE, un/a professor de llengua i literatura de
secundària i un membre de la comissió de cultura de Móra la Nova.

14. El fet de participar en aquest concurs comporta la total acceptació d’aquestes bases.