XIV CONCURS DE FOTOGRAFIA
Del 24 de maig al 11 de juny 2021


1.-
La temàtica del concurs de fotografia del XIV concurs serà: “El cel de Móra la Nova”.

2.- Es podran presentar un màxim de dues fotografies per persona.

3.- Les fotografies presentades poden tenir qualsevol mida i han d’anar relacionades amb la temàtica proposada.

4.- La fotografia ha de mostrar algun espai identificable de Móra la Nova.

5.- El jurat estarà compost per professionals vinculats al món de la fotografia.

6.- El termini de presentació de les obres serà fins les 13.00h del 10 de juny . Les fotografies s’hauran d’enviar on-line, com a fitxer adjunt d’un correu electrònic on constarà el títol “concurs de fotografia” amb les dades personals de l’autor (nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, població) títol de l’obra a: concurs@moralanova.cat

7.- Totes les fotografies quedaran en propietat de l’Ajuntament. Les premiades es publicaran al programa de festa major. Tots els participants cedeixen els drets de reproducció de les seves obres per qualsevol finalitat informativa i/o publicitària a l’Ajuntament de Móra la Nova en qualsevol mitjà informatiu (web, xarxes socials, premsa).

8.- L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el 23 de juny durant l’acte de celebració de la rebuda i repartiment de la Flama del Canigó a la Pça.de l’Església. Queda subjecte a canvis degut a la situació actual.

9.- Els premis en metàl·lic seran els següents:

1er premi: 110€

2n premi:  80€

3er premi: 60€

10.- En cas que el jurat estimi que les obres no ofereixen la qualitat adequada, els premis es consideraran deserts.

11.- Tota circumstància no resolta a les bases serà resolta pel jurat.

12.- No entraran en concurs aquelles obres que no compleixin amb els requisits demanats.