Comunicació Obres Menors, (que no requereixen projecte)

Annex comunicació Obres Menors (que no requereixen projecte).

Autoliquidació ICIO (sense projecte) Per l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres de comunicacions d’obres sense projecte.

Sol·licitud de la llicència Municipal per la contrucció d’una piscina.

Justificant abocament de runes.

Autorització per tramitar en nom d’una altra persona.