Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions, unitats Familiars.

Bases que han de regir la concessió d’ajuts a les unitats familiars de Móra la Nova, BOPT.

Sol·licitud d’ajut a les unitats familiars del municipi de Móra la Nova, any 2020.

 

Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions, per al foment de les activitats econòmiques.

Bases que han de regir la concessió d’ajuts al foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova, BOPT.

Sol·licitud d’ajut al foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova, 2020.

 

Com fer un IdCAT mòbil per fer els tràmits en línia, us ho expliquem amb un video, prem aquí.

Com fer un IdCAT mòbil per fer els tràmits en línia, us ho expliquem amb un pdf, prem aquí.