Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions, unitats Familiars.

-Bases que han de regir la concessió d’ajuts a les unitats familiars de Móra la Nova, BOPT

Sol·licitud d’ajut a les unitats familiars del municipi de Móra la Nova, any 2020

 

Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions,  per al foment de les activitats econòmiques.

-Bases que han de regir la concessió d’ajuts al foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova, BOPT

Sol·licitud d’ajut al foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova 2020 

 

Com fer un IdCAT mòbil per fer els tràmits en línia, us ho expliquem amb un video, prem aquí.

Com fer un IdCAT mòbil per fer els tràmits en línia, us ho expliquem amb un pdf, prem aquí.