Necessitaràs una fotografia (carnet), així com una fotocòpia del DNI i una autorització de la associació a la que pertanys, ambdues en PDF, per omplir aquesta sol·licitud.