Les analítiques han mostrat que el nivell de plaguicida ja torna a estar per sota del límit exigit

 

El moranovencs i les moranovenques ja poden tornar a utilitzar l’aigua de l’aixeta per beure i per preparar aliments. El Departament de la Salut de la Generalitat ha aixecat la prohibició, després de que les analítiques hagin mostrat que els nivells de plaguicida estan per sota del llindar exigit.  Al dipòsit d’aigua els valors actuals estan en 0,00007 mg/l, sent 0,0001 mg/l el llindar establert. Al pou, les xifres també es situen per sota d’aquest límit, concretament, en 0,00009 mg/l.

No obstant, el Departament de Salut requereix que els filtres de carbó continuïn instal·lats. L’Ajuntament té llogats aquests filtres a dos mesos prorrogables. L’alcalde de Móra la Nova, Francesc X. Moliné, assegura que s’està estudiant la possibilitat de construir una planta de filtratge definitiva. D’aquesta manera, en un futur, el problema no es podria tornar a repetir.

L’alerta sanitària ha durat 9 dies en total, en els quals l’Ajuntament ha subministrant aigua potable a la població de forma gratuïta, mitjançant uns dipòsits situats en diferents punts del poble.