El passat 23 de novembre, va tenir lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, per petició del grup municipal PdCat, per fer presa de coneixement de la renúncia de la regidora del nostre Ajuntament, Sra. Pilar Vaqué Solé i del seu successor Sr. Isidro Hernández Alfonso i fent sol·licitud a la Junta Electoral Central de credencial per cobrir la vacant produïda.