HISTÒRIA

A la tardor de 1983 una colla d’aficionats procedents de diferents camps van proposar a l’Ajuntament de la vila la creació d’una emissora de ràdio d’àmbit municipal, per la qual cosa es va constituir una comissió que va encarregar-se de elaborar un estudi per veure la viabilitat del projecte.

Un cop portada a terme aquesta tasca l’Ajuntament va valorar positivament el projecte i el 8 d’ agost de 1984, coincidint amb la festa major, l’emissora municipal va començar a emetre de manera regular.

Val a dir que en un principi els períodes d’emissió eren curts, aproximadament de dues hores diàries, ja que no es disposava ni de personal ni d’equips ni de material suficient per portar a terme una programació més extensa.

Malgrat tot la iniciativa va quallar de manera ferma entre la joventut del poble. En poc temps el número de col·laboradors va augmentar considerablement, el que va permetre ampliar el temps diari de programació tot i que encara mancaven moltes coses per poder oferir una programació acurada.

Es va crear un logotip (… ..) que d’alguna manera vol recordar les inicials de Móra la Nova (MN) amb el reflex a les aigües del riu, logotip que, amb lleugeres variacions, ha perdurat fins avui dia

Van anar passant els anys, es va canviar la ubicació dels estudis un parell de vegades fins arribar a la situació actual, els equipaments s’han anat modernitzant, s’ha assolit més potència d’emissió, s’ha aconseguit la concessió d’una freqüència oficial i s’ha pogut incloure l’emissora dins l’espai radioelèctric de la nostra comarca, oferint una programació estable les 24 hores amb un 100% de producció pròpia.

En aquests anys les qüestions tècniques han canviat molt, els suports de reproducció sonora han patit profundes transformacions i de vegades ens ha costat posar-nos al dia, però, afortunadament s’ha pogut salvar l’escaló i avui estem a l’alçada, dins la nostra modèstia, de qualsevol emissora del nostre nivell.

Moltes persones han passat pels estudis de la ràdio en qualitat de col·laboradors, uns amb funcions de locutori i d’altres encarregats de qüestions tècniques u administratives. Moltes d’aquestes persones, amb el pas dels anys, han encarat la seva vida professional en altres àmbits, alguns, però, es dediquedn a la informació en altres mitjans.

De gairebé tots es guarda a l’emissora un record entranyable, ja que en un moment de la seva vida van formar part d’un projecte comú i van participar per poder portar-lo a terme.

Avui dia l’emissora municipal de Móra la Nova compta amb mitja dotzena de col·laboradors estables que fan que la cosa rutlli de manera fluida per tal d’oferir a l’audiència una programació, si més no, diferent.

Programes i Col·laboradors de la història de la Ràdio