El Programa Retorna destinat als joves pretén incentivar i facilitar el retorn de joves al medi rural a partir de la creació d’un programa que faciliti la seva inserció laboral i que promogui el compromís social dels joves amb el seu territori rural d’origen.

Més informació:
http://retorna.odisseujove.cat/