L’Ajuntament de Móra la Nova ha convocat un concurs per a dotar d’un logotip el Carnet Jove que es vol posar en funcionament a la població. El concurs està obert als joves del poble que tinguin entre 14 i 29 anys. Les propostes han de ser originals i inèdites, no han de vulnerar drets a tercer i no poden haver estat presentades a cap altre concurs. Els dissenys han d’incloure una versió per al Carnet Jove MLN i una altra per al Carnet + Jove MLN, en què sols ha de canviar el color del carnet.

Els originals, fins a un màxim de dos per participant i a color i en blanc-i-negre, es poden presentar fins al dia 15 de juny a les oficines municipals. Pel que al premi, són 100 euros en vals de compra de comerços del poble adherits al carnet jove. S’ha de tenir en compte que la imatge guanyadora passarà a ser propietat de l’Ajuntament.

 

BASES  DEL CONCURS DEL DISSENY DEL LOGOTIP DEL CARNET JOVE MLN.

L’Ajuntament de Móra la Nova convoca el concurs del disseny del nou logotip del Carnet Jove MLN d’acord amb les següents bases.

 1. Quin és l’objectiu del concurs?
  L’objectiu del concurs és seleccionar el logotip destinat a ser la imatge del Carnet Jove MLN i Carnet + Jove MLN.
 2. Qui s’hi pot presentar?
  -El concurs està obert als joves entre 14 i 29 anys de Móra la Nova.
  -Cada participant pot presentar fins a un màxim de dues propostes que han de ser originals i inèdites.
  -Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
 3. Quines característiques ha de tenir el treball?
  -Les propostes presentades han de ser obres originals i inèdites i no poden haver estat presentades a cap altre concurs.
  -El disseny a d’incloure: Carnet Jove MLN i Carnet + Jove MLN.
  (El disseny ha de ser igual però amb diferent color cada carnet).
  -La mida del carnet ha de ser de 8,5 cm (llarg) i 5,5 cm (ample).
  -Queda exclòs l’ús de tintes especials (metal·litzades, fluorescents, vernissos..) i altres tècniques d’impressió (relleus, troquells..)
  -Caldrà presentar una versió en blanc i negre, a l’efecte de reproduccions en diaris i fotocòpies.
  -La presentació dels dissenys també ha d’incloure la versió impresa dels dissenys en format DIN-A4.
 4. Com s’ha de presentar?
  Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim.
  A l’interior del sobre hi ha de constar el nom i cognom de l’autor, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic.
  -Els originals s’han de presentar a les oficines de l’Ajuntament.
  -Dins del sobre ha de constar:
  Disseny amb el nom Carnet Jove MLN i el mateix disseny amb el nom Carnet + Jove MLN a color i en blanc i negre.
  -El termini per a la presentació finalitzarà el dia 15 de juny de 2016 a les 14h.
 5. Qui forma el jurat?
  El jurat estarà format per la Regidora de joventut, la Tècnica de joventut de l’Ajuntament, la Directora de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques i Disseny de Móra la Nova, 1 membre de l’Associació de joves “Los Descarrilats”.
  -El jurat tindrà en compte la creativitat de la proposta.
  -El jurat triarà un sol disseny.
  -El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert si considera que no s’ha presentat cap treball que compleixi amb uns mínims de qualitat.
  -El veredicte del jurat es farà públic el dia 17 de juny de 2016.
  -La participació del concurs comporta el reconeixement i acceptació de les seves bases així com el veredicte del jurat i el seu caràcter d’inapel·lable.
 6. Quin és el premi?
  -L’obra guanyadora serà premiada amb 100€ en vals de compra de comerços del poble adherits al carnet jove.
 7. De qui és la propietat el disseny guanyador?
  -Els participants reconeixen i assumeixen que la imatge gràfica i logotip guanyador serà en exclusivitat propietat de l’Ajuntament de Móra la Nova a tots els efectes, cedint a l’Ajuntament el dret de la propietat industrial i el copyright.
 8. Acceptació de les bases.
  -El fet de participar en aquest concurs comporta l’acceptació de les presents bases i de les decisions del jurat en aquelles situacions o problemes no previstos.
  -L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada, la qual cosa serà comunicada amb temps.