Desprès de que en el  Ple de pressupostos del dia 27-12-2018 no s’aprovés el Pressupost 2019 pels vots  en contra del dos grups de l’oposició , l’equip de govern de Móra la Nova va  dur a terme diferents reunions per tal d’intentar arribar a un acord que satisfés totes les parts.

Una de les premisses bàsiques de l’equip de govern era realitzar una contenció del deute intentant rebaixar-lo en lo possible fins a un punt que sempre havien vist com a raonable.

L‘equip de govern considerava que hi havia un seguit d’actuacions molt necessàries i imprescindibles per a la població , com ara els filtres per l’aigua potable o la reposició de la  caldera d’ aigua calenta del  pavelló d’esports, entre d’altres.

Tot i així , algunes de les propostes que havien fet els grups de l’oposició i que no es veien tan urgents, es van incloure  a l’expedient de modificació de crèdit,  amb bona voluntat i amb ganes d’arribar a un enteniment.

Al Ple de 28-02-19  quedava  reflectida la inclusió de totes aquestes propostes,  assumint  un augment de la despesa 124.450€ a cobrir amb un futur crèdit. Malgrat aquest esforç per l’entesa, el grup del  PDECAT  va votar en contra de la modificació de crèdit i el del PSC  es va abstenir.

En les reunions que es van realitzat amb posterioritat, es van continuar fent una sèrie de demandes per part del grups de l’oposició  que l’equip de govern no considerava prioritàries a curt termini per a  Móra la Nova , i que  si s’haguessin acceptat, contribuirien a un altre augment del deute del consistori d’ aproximadament 80.000€ més.

Tot plegat, davant de la posició de bloqueig que els dos partits van sotmetre  a l’equip de govern i davant  de la proximitat de la celebració de les properes eleccions municipals,  l’equip de govern va decidir trencar les negociacions d’aprovació dels pressupostos del 2019.

D’aquesta forma continuaran amb el pressupost del 2018 prorrogat, per tal de deixar les mans lliures al nou govern que surti de les  properes eleccions  per a que sigui aquest el que, amb tota llibertat, marqui  les actuacions  prioritàries  que consideri  mes adients per a Móra la Nova