L’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre finalitza el tractament arxivístic del fons de l’Ajuntament de Móra la Nova (1939-1990)

Gràcies a aquesta intervenció es facilitarà l’accés a la informació pública al propi ajuntament, però també als ciutadans que vulguin consultar el patrimoni documental històric de la vila

El passat 28 de juliol de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Móra la Nova va prendre l’acord de cedir el seu fons documental en comodat –una fórmula jurídica que no implica cap canvi en la titularitat de la documentació– a la Generalitat de Catalunya, per tal que fos gestionada per l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre (ACRE), un centre arxivístic de referència a la comarca integrat a la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya. 

L’acord en qüestió es va materialitzar posteriorment mitjançant la signatura d’un contracte entre el Sr. Francesc-Xavier Moliné, alcalde de Móra la Nova, la Sra. Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, i el Sr. Santi Vila, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en el qual s’estableix, entre altres pactes, que l’ACRE conservarà el fons documental de l’Ajuntament en correctes condicions ambientals i que, a més, n’elaborarà els instruments de descripció, els quals són una eina indispensable per conèixer el contingut de la documentació i que, en conseqüència, possibiliten complir amb les necessitats informatives i administratives del propi Ajuntament, però també dels ciutadans de la població que vulguin accedir al fons amb finalitats històriques o informatives. 

Prèviament a l’ingrés del fons municipal de Móra la Nova a l’ACRE, aquest conjunt de documents es trobava en diverses dependències municipals. Una primera part va ser traslladada des de l’edifici que actualment ocupa l’Ajuntament, en què es trobava en unes correctes condicions d’instal·lació, però el gruix més voluminós de documents foren transferits des d’un magatzem municipal, en què els documents estaven en unes pèssimes condicions, circumstància que ha dificultat en gran mesura el seu tractament arxivístic per part del personal de l’ACRE, ja que havia perdut totalment el seu ordre original. Cal fer notar que, segons el que estableix la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català, el patrimoni documental de Catalunya està format per tota la documentació emesa pels ens locals i, per tant, cal posar en valor que gràcies a la cessió del fons documental per part de l’Ajuntament de Móra la Nova a l’ACRE, s’ha aconseguit salvaguardar aquest actiu patrimonial tant valuós, el quals ara pots ser conegut i reutilitzat per la ciutadania. 

El fons documental de l’Ajuntament de Móra la Nova gestionat per l’ACRE

El fons documental té un volum de 42,8 metres lineals de documentació, equivalents a 428 capses d’arxiu normalitzades, i està format per 4.221 unitats textuals i 50 no textuals. El conjunt de documents ens permet aprofundir en les funcions dutes a terme per l’Ajuntament de Móra la Nova al llarg del període del qual conservem testimonis escrits. La documentació conservada comprèn, a grans trets, des de l’any 1939 fins als nostres dies. Malauradament, els inventaris que elaborà el Ministerio de Cultura a primers dels anys 80 del segle XX corroboren que entre la data en qüestió i l’any 2016, quan des l’ACRE s’accedeix per primer cop al fons, s’han perdut algunes sèries documentals, ja sigui de forma complerta o parcial.

Per concloure, volem posar en relleu que el fons s’ha organitzat a partir de les funcions dutes a terme per la institució productora, per tal que la ciutadania pugui conèixer els seu contingut d’una forma lògica i, a més, des de l’ACRE s’han digitalitzat alguns dels documents més rellevants del conjunt, com per exemple la Carta de Població de 1830 o els llibres d’actes del Ple entre 1939 i 1965.

Accediu als instruments de descripció del fons a https://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/#/cercaavancada/detallfons/ACRE340-86 i, per tal de conèixer els documents que en formen part, desplegueu la pestanya Mostrar quadre de classificació del fons.