Us informem que les explotacions avícoles per a autoconsum són activitats que obligatòriament s’han d’inscriure al Registre d’explotacions ramaderes de Catalunya, i prèviament a la inscripció cal disposar del permís municipal corresponent.
És per això que fem difusió del triptic informatiu “La cria d’aus per a autoconsum a Catalunya”. Per més informació podeu consultar el tauler d’anuncis de la web municipal i l’enllaç del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:

En el següent enllaç trobareu més informació http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Registre-dExplotacions-Ramaderes