Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
Díptic en PDF.