Móra la Nova va produir durant l’any 2017 la quantitat de 771,463 tones de rebuig, l’import que s’ha pagat en concepte de valorització va ser un total de 21.163,39 euros. D’acord amb la Llei 5/2017 de 28 de març durant l’any 2018, el tipus de gravamen per valorització augmentarà de 30 euros/tona a 35,60 euros/tona. Això suposa que amb la mateixa quantitat de tones produïdes de rebuig l’any 2017, aquest import augmentarà 6.300,69 euros aproximadament, fent un total de 27.464,08
 
A fi de poder rebaixar aquesta quantitat es necessari fomentar i augmentar encara més el reciclatge de paper/cartró, vidre, envasos i orgànica, i per tant disminuiria la quantitat que es produeix de rebuig, ja que la recollida d’aquestes fraccions de recollida selectiva no tenen aquest tipus de gravamen o és més baix.
 
Un exemple d’estalvi d’aquesta quantitat seria el següent, si durant l’any 2018 augmentem el reciclatge en 100 tones, això suposa un estalvi de 3.560,00 euros l’any, aquesta quantitat va directament al pagament de la valorització, i es podria destinar a altres necessitats del municipi.
 
L’any 2019 el tipus de gravamen per valorització serà de 41,30 euros/tona i en el 2020 de 47,10 euros/tona.
L’ajuntament de Móra la Nova es va gastar l’any 2017 un total de 189.003,44€ amb el tractament dels seus residus.
 
Amb la col•laboració de tots podem estalviar recursos que són de tots.