El Consorci per la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta i l’Ajuntament han iniciat una campanya informativa que pretén fomentar la recollida selectiva de la fracció orgànica per part de la ciutadania.

Es portaran a terme algunes accions com la visita a comerços i grans productors de fracció orgànica, aixi com punts informatius adreçats a la població per tal de resoldre dubtes sobre la recollida selectiva, així com facilitar el material per a millorar la separació de la fracció orgànica. Els punts informatius es realitzaran durant els matins dels dies:
-Dimarts 28 de novembre de 9 a 13h a la plaça de l’església.
-Dijous 7 de desembre de 9 a 13h a la plaça de l’església.
-Dimecres 20 de desembre de 9 a 13h a la plaça de l’església.