En data 10/11/2020 la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per l’import de 1.350 € per la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics, dins de la convocatòria de l’any 2020.