Convocatòria a l’ajut de foment de l’ocupació de l’any 2021.

Sol·licitud d’incentius a les empreses per a la promoció de l’ocupació, any 2021.

Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Memòria explicativa.

 

EDICTE:
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Móra la Nova, en sessió de data 24 de novembre de 2021, va aprovar la relació d’ajuts aprovats i denegats al ajuts al foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova, afectades per la crisi sanitària, social i econòmica conseqüència de l’aparició de la COVID-19, any 2021.