L’Ajuntament de Móra la Nova, convoca el XXXII concurs literari en l’àmbit de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Priorat.
Al concurs es preveuen les següents categories:
1. PROSA INFANTIL
Per a nens i nenes fins a 12 anys. Els treballs no excediran els dos folis.
2. PROSA JUVENIL
Per a joves entre 13 i 16 anys. Els treballs no excediran els quatre folis.
3. PROSA ADULTS
Hi podran participar totes les persones a partir de 17 anys. Els treballs no excediran els sis folis.

___________________BASES______________________

 1. El tema a tractar en els treballs serà lliure.
 2. Podran participar totes les persones amb residència a qualsevol dels pobles de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Priorat.
 3. Els treballs es presentaran degudament presentats i correctament escrits en català i impresos amb el tipus de lletra Arial 12 i interliniat a 1.5.
 4. El termini d’admissió d’originals clourà a les dues de la tarda el dia 30 de setembre de 2016.
 5. Els treballs aniran acompanyats d’un sobre tancat a l’exterior del qual s’indicarà el títol de l’obra presentada i la categoria en que concursa. A l’interior del sobre s’hi haurà inclòs el nom, cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic de l’autor/a. El sobre no s’obrirà fins que el jurat hagi deliberat definitivament quines són les obres premiades i romandrà en mans del secretari del premi fins a les hores.
 6. El premi al concurs de prosa infantil constarà de material escolar per valor de 120 euros per al guanyador i 80 euros per al finalista.
 7. El premi al concurs de prosa juvenil constarà de 150 euros per al guanyador i 110 euros per al finalista.
 8. El premi al concurs de prosa adult constarà de 200 euros per al guanyador i 160 euros per al finalista.
 9. Sols s’acceptaran dues obres del mateix autor per cada categoria.
 10. El jurat podrà concedir un accèssit local per a cada categoria, un cop adjudicats els premis i oberts els sobres, si aquest considera qualitativament meritòria l’obra.
 11. El lliurament del premi tindrà lloc el dia 21 d’octubre de 2016 a les set de la tarda, dins de l’acte d’inauguració de la 185 edició de la Fira de Móra la Nova.
 12. Els treballs premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament de Móra la Nova. Els treballs no premiats podran passar a recollir-se a partir del dia 2 i fins al dia 30 de novembre. Les obres que en aquest termini no s’hagin recollit passaran a ser propietat de l’Ajuntament, entenent que els seus autors renuncien a les mateixes.
 13. El jurat qualificador estarà compost per: La Regidora de Cultura de l’Ajuntament, un representant de la Biblioteca Municipal, un representant de l’Institut Escola “3 d’Abril”, l’escriptor moranovenc Miquel Esteve, el Director de l’Alberg Mas de la Coixa, un representant de Ràdio Móra la Nova, una professora de llengua i literatura i una mestra, integrants del club de lectura.
 14. El fet de participar en aquest concurs comporta la total acceptació d’aquestes bases.