Es comunica que en base a les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya i a les afectacions que es preveu que se’n puguin derivar, correspon posar el Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) en fase de Prealerta.
Es preveu que des d’ara i al llarg del dia d’avui es poden superar els 72 km/h a les comarques del litoral i prelitoral entre el Barcelonès i el Baix camp. El vent bufarà de component oest i es possible que se superi sobretot a les cotes més elevades.
A partir de la nit i fins demà a la tarda l’afectació es trasllada més al sud, entre el Baix Penedès i el Montsià. A la Ribera d’Ebre, Priorat, Baix Camp i alt camp es poden superar els 90 km/h i al Montsià i Baix Ebre, els 108 km/h. El vent bufarà de component nord i oest i el
llindar d’avís és possible que se superi sobretot al litoral.
Aquest avís ja s’ha fet arribar als grups vinculats.
La situació de risc contemplada en aquest comunicat es donarà per finalitzada, sense necessitat d’una comunicació de tancament per part del CECAT, un cop acabi el període meteorològic especificat; sempre i quan no s’actualitzi la informació amb una nova
comunicació.
Cal recordar que la situació de Prealerta no comporta l’activació de cap pla d’emergència.
Podeu consultar les actuacions a fer, els consells i les recomanacions per als municipis a l’enllaç http://bit.ly/28XQxSN
Per obtenir més informació:
– Predicció i SMP: http://www.meteo.cat/prediccio/general
– Predicció municipal: http://www.meteo.cat/prediccio/municipal
– Incidències viàries: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm
– Mobilitat: http://www20.gencat.cat/portal/site/mobilitat
– Consells d’autoprotecció per a la població: http://interior.gencat.cat/ventades
Si voleu consultar els valors dels llindars per a cadascuna de les comarques, ho podeu fer en el següent link http://bit.ly/2z2RfKU