CASAL D’ESTIU 2021

A partir del dilluns 14 de juny s’obren les inscripcions per al Casal d’Estiu.

Donada la situació, el Casal funcionarà de manera diferent:

– Es realitzarà a l’Ateneu, per tal de poder separar per grups de 10 els infants, atès que el protocol així ho exigeix.
– Els grups es faran a partir de l’edat dels infants, per tal, també de realitzar activitats adaptades en aquest.
– Es reforçarà el nombre de monitors per poder assegurar que es respectin totes les mesures de seguretat.
– És important que cadascú porti la seva mascareta per si, en algun moment, és necessari trencar la distància de seguretat.
-Es desinfectaran totes les sales utilitzades cada dia.

QUE S’HA DE PORTAR PER FER LES INSCRIPCIONS.

FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA DEL MENOR
CALENDARI DE VACUNES DEL MENOR

Inscripcions
Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19