BASES DEL V CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE 

1.-El concurs de punts de llibre es convoca en àmbit local, donant accés també a la participació tant d’alumnes com personal docent de l’Institut Escola i Escola d’Arts i disseny procedents d’altres poblacions.

2.-Les categories que hi poden participar són les següents: Juvenil (de 12 a 17 anys) i Adults (a partir de 18 anys).

3.-Les mides de punt de llibre hauran de ser 6 x 20 cm.

4.-El disseny a de complir els següents punts:

  • Anar imprès només per una cara.
  • Es pot utilitzar qualsevol tècnica plàstica, no sent vàlida la fotografia ni la impressió digital.
  • No es pot presentar en format tridimensional.

Ha d’anar relacionat amb la temàtica proposada.

5.- Cada participant pot presentar un màxim de dos treballs, poden ser premiats només un dels dos.

6.- Amb motiu del centenari del naixement de l’escriptor Joan Perucho, la temàtica proposada pel disseny d’aquesta edició és: “Joan Perucho i les seves obres de ficció”.

7.- Els treballs es podran lliurar fins el 21 d’abril a les 20.00h a la Biblioteca Municipal, tancats en un sobre en blanc amb el títol: Concurs punts de llibre i la categoria a la que participa. Dins dels sobre hi constarà l’obra amb les dades identificatives escrites al dors: nom, cognom, edat i telèfon del participant.

8.- L’entrega de premis serà el 23 d’abril a les 17.30h en el transcurs de la 13a Fira de Sant Jordi.

9.- El jurat estarà format pel bibliotecari, la directora de l’Escola d’Arts i Disseny, la directora de l’Institut Ramon Muntaner, la regidora de cultura i un membre de la comissió de cultura.

10.- Els premis poden declarar-se deserts, en cas que el jurat valori que els treballs presentats no reuneixen les característiques.

11.- Premis:

1er. Juvenil: un llapis de memòria, un llibre i la impressió dels punts de llibre per part de l’Institut Ramón Muntaner, per la seva difusió.

2n i 3er Juvenil: Un llibre.

1er. Adult: un llapis de memòria, un llibre i la impressió dels punts de llibre per part de l’Institut Ramón Muntaner, per la seva difusió.

2n i 3er Adult: Un llibre.

12.- El fet de participar en el concurs comporta l’acceptació de les presents bases, així com l’autorització per poder reproduir i fer publicitat, per qualsevol mitjà, de les obres presentades.

Descarrega bases del concurs aquí.