En l’anunci CVE 2020/1119 publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 14 de febrer de 2020, s’exposava el Calendari Fiscal i Anunci de cobrament de determinats ingressos de Dret Públic.

Adjuntem PDF amb tota la informació.