Es comunica que en base a les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya i per les afectacions que es preveu que se’n poden derivar, correspon emetre un avís de risc per calor.
El llindar establert pel Servei Meteorològic de Catalunya es correspon amb la superació de la temperatura màxima diària de cada municipi establerta pel percentil 98.
El percentil 98 és el valor estadístic que indica que només el 2% de dies dels mesos d’estiu, la temperatura màxima ha estat superior a aquest valor. Aquest percentil, pren un valor diferent a cada municipi en funció de les temperatures màximes que s’hi assoleixen.
Consulteu aquí el valor del percentil 98 del vostre municipi:
Taula del percentil 98 de la temperatura màxima per municipis
Per la tarda de demà es preveu que es pot superar el llindar de temperatura màxima a la Noguera, el Segrià, el Pla d’Urgell, la Ribera d’Ebre i Les Garrigues.
Aquest avís ja s’ha fet arribar als grups vinculats.
La situació de risc contemplada en aquest comunicat es donarà per finalitzada, sense necessitat d’una comunicació de tancament per part del CECAT, un cop acabi el període meteorològic especificat; sempre i quan no s’actualitzi la informació amb una nova comunicació.
Cal recordar que l’avís no comporta l’activació de cap pla d’emergència.

 

Actuacions durant l’episodi de risc per calor:
Tingueu previstos llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús.
Identifiqueu les persones més vulnerables i els grups de risc:
– Majors de 75 anys, sense suport familiar o sense recursos
-Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat o autocura
-Persones que realitzen un activitat física intensa
-Persones que hagin de romandre o fer activitat física a l’aire lliure (incloses les activitats laborals)
-Persones amb hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties respiratòries (MPOC, bronquitis), malalties renals, malaltia de Parkinson, malaltia d’Alzheimer, obesitat o altres de cròniques o persones que prenen medicaments especials.

Recomaneu als ciutadans que tinguin cura dels familiars i veïns majors de 75 anys que viuen sols.
Activeu el Pla d’Actuació Municipal en cas necessari.
Enllaç als consells del Departament de Salut:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/vida_saludable/consells_per_l_estiu/la_

S’adjunten a continuació els mapes de perill per aquest episodi
Mapa Perill – Meteor: Calor (Data Emissió:21/06/2018 07:35)
Dia: 22/06/2018 00:00