El passat 26 de setembre i en sessió plenària, l’Ajuntament de Móra la Nova va aprovar els comptes anuals del 2018.  Els comptes mostren un bon nivell d’endeutament de l’ajuntament del 10,08% (335.247€) molt lluny del 110% permès per llei, i també mostren un romanent de tresoreria de 407.816€.

Tanmateix, els comptes mostren un incompliment de l’objectiu d’estabilitat en -283.120€ i un incompliment en la regla de la despesa imposada pel Ministeri d’Hisenda, que estableix el límit que es pot gastar més que l’any anterior, en sobrepassar-lo en 198.632€.

Aquests dos indicadors obliguen a l’ajuntament a aprovar un Pla Econòmic Financer per tal de redreçar la situació. L’incompliment parteix d’un seguit d’inversions no previstes, com les derivades de l’episodi de contaminació del pou d’aigua potable i la congelació o rebaixa d’impostos duta a terme els anys anteriors com l’IBI.

Això, unit a l’increment de la despesa de l’ajuntament d’aquests darrers anys,  han obligat a l’ajuntament a disposar del superàvit d’anys anteriors i ha provocat la reducció d’aquest superàvit i el posterior incompliment dels indicadors econòmics. En el pressupost del 2020 l’ajuntament de Móra la Nova posarà en marxa les reformes necessàries per tal d’acabar amb aquest desequilibri pressupostari.

D’altra banda el ple va aprovar un Protocol d’Actuació “Per unes festes sense agressions sexistes a Móra la Nova”, protocol que ha de ser una eina útil per a  lluitar contra aquest tipus d’agressions.