Concessió d’ajut al foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova, afectades per la crisis sanitària, social i econòmica conseqüencia de l’aparició del COVID-19, any 2020.

30.2.6 Bases que han de regir la concessió d’ajut al foment de les acticitats econòmiques del municipi de Móra la Nova, afectades per la crisis sanitària, social i econòmica conseqüència de l¡aparició del COVID-19.     (Pàg 20 a la 23)

Extracte de la convocatòria registrada a la BDNS ajuts COVID-19.

Sol·licitud