Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Edicte- Relació d'ajuts aprovats i denegats pel foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova, escombraries exercici 2021

Publicat el 03-02-2023

Edicte- Relació d'ajuts aprovats i denegats pel foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova, escombraries exercici 2021

Edicte - Relació d’ajuts aprovats i denegats a les unitats familiars de Móra la Nova, escombraries, exercici 2021.

Publicat el 03-02-2023

Relació d’ajuts aprovats i denegats a les unitats familiars de Móra la Nova, escombraries, exercici 2021.

Esmena de l'edicte Bases i convocatòria ESTABILITZACIÓ per concurs-oposició. FUNCIONARI

Publicat el 03-01-2023

Bases i convocatòria ESTABILITZACIÓ per concurs-oposició. FUNCIONARI

Esmena de l'edicte Bases i convocatòria ESTABILITZACIÓ per concurs de mèrits. FUNCIONARI

Publicat el 03-01-2023

Bases i convocatòria ESTABILITZACIÓ per concurs de mèrits. FUNCIONARI

Esmena de l'edicte Bases i convocatòria ESTABILITZACIÓ per concurs-oposició. LABORAL

Publicat el 03-01-2023

Bases i convocatòria ESTABILITZACIÓ per concurs-oposició. LABORAL

Esmena de l'edicte Bases i convocatòria ESTABILITZACIÓ per concurs de mèrits. LABORAL

Publicat el 03-01-2023

Bases i convocatòria ESTABILITZACIÓ per concurs de mèrits. LABORAL

Bases i convocatòria ESTABILITZACIÓ per concurs-oposició. LABORAL

Publicat el 03-01-2023

Bases i convocatòria ESTABILITZACIÓ per concurs-oposició. LABORAL

Bases i convocatòria ESTABILITZACIÓ per concurs-oposició. FUNCIONARI

Publicat el 03-01-2023

Bases i convocatòria ESTABILITZACIÓ per concurs-oposició. FUNCIONARI

Bases i convocatòria ESTABILITZACIÓ per concurs de mèrits. FUNCIONARI

Publicat el 03-01-2023

Bases i convocatòria ESTABILITZACIÓ per concurs de mèrits. FUNCIONARI

Bases i convocatòria ESTABILITZACIÓ per concurs de mèrits. LABORAL

Publicat el 03-01-2023

Bases i convocatòria ESTABILITZACIÓ per concurs de mèrits. LABORAL

Nomenament personal funcionari interí.

Publicat el 27-12-2022

Nomenament personal funcionari interí.

Contractació Monitors/res de Lleure per la realització del Casal de Nadal 2022-2023.

Publicat el 22-12-2022

Contractació Monitors/res de Lleure per la realització del Casal de Nadal 2022-2023.

Contractació peó especialista polivalent i peó neteja viària.

Publicat el 21-12-2022

Contractació peó especialista polivalent i peó neteja viària.

ACTA DE VALORACIÓ DEL CONCURS PER LA SELECCIÓ DE PERSONAL, COM A PERSONAL LABORAL I AMB CARÀCTER TEMPORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL (DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, Ref. AGO/dmp/cgh)

Publicat el 14-12-2022

ACTA DE VALORACIÓ DEL CONCURS PER LA SELECCIÓ DE PERSONAL, COM A PERSONAL LABORAL I AMB CARÀCTER TEMPORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL (DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, Ref. AGO/dmp/cgh)

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA DE LA FASE D’ENTREVISTA PER LA SELECCIÓ DE PERSONAL, PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE 2 PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL (DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, Ref. AGO/dmp/cgh) I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBAL

Publicat el 12-12-2022

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA DE LA FASE D’ENTREVISTA PER LA SELECCIÓ DE PERSONAL, PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE 2 PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL (DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, Ref. AGO/dmp/cgh) I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL.

ANUNCI PROCES DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE 2 PERSONES (peó brigada) BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL (DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, Ref. AGO/dmp/cgh) I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL

Publicat el 02-12-2022

ANUNCI PROCES DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE 2 PERSONES (peó brigada) BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL (DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, Ref. AGO/dmp/cgh) I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL

Anunci de Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2022

Publicat el 05-07-2022

Anunci de Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2022

BASE - Matricules de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2022

Publicat el 25-05-2022

BASE - Matricules de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2022

Jutge/Jutgessa de Pau Titular Victor Font San José i Substituta Maria Masip Masip

Publicat el 15-02-2022

Jutge/Jutgessa de Pau Titular Victor Font San José i Substituta Maria Masip Masip

Convocatòria d'ajudes a les empreses per la promoció de l'ocupació any 2021

Publicat el 13-07-2021

Convocatòria d'ajudes a les empreses per la promoció de l'ocupació any 2021

Anunci- Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021

Publicat el 06-07-2021   ·   Procedent de Externa

Anunci- Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021

Anunci de Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021

Publicat el 16-06-2021

Anunci de Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021

Base- Anunci 2021/4 Matrícules de l'Impost sobre Activitats Econòmiques exercici 2021

Publicat el 25-03-2021

Base- Anunci 2021/4 Matrícules de l'Impost sobre Activitats Econòmiques exercici 2021

Base- Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2021

Publicat el 12-01-2021

Base- Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2021

Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'I.A.E 2020

Publicat el 11-06-2020   ·   Procedent de Externa

Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'I.A.E 2020

Modificacions de calendari i periodes d'ingrés BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS en voluntària

Publicat el 06-05-2020   ·   Procedent de Externa

S'exposa al públic les modificacions de calendari i periodes d'ingrés BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS en voluntària Anunci 2020/6

Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2020

Publicat el 23-01-2020

Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2020

Calendari de Pagament de Tributs exercici 2020

Publicat el 14-01-2020

Calendari de Pagament de Tributs exercici 2020

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE - PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DEL GRUP DE VIGILANT MUNICIPAL (GRUP PROFESSIONAL C2) PER A FUTURES NECESSITAT DE VIGILANTS

Publicat el 19-12-2019

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE - PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DEL GRUP DE VIGILANT MUNICIPAL (GRUP PROFESSIONAL C2) PER A FUTURES NECESSITAT DE VIGILANTS MUNICIPALS PER A L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER CONCURS OPOSICIÓ PEL TORN LLIURE I RESERVAT A DISCAPACITATS DE LA PLAÇA DE DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA (GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Publicat el 19-12-2019

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER CONCURS OPOSICIÓ PEL TORN LLIURE I RESERVAT A DISCAPACITATS DE LA PLAÇA DE DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA (GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini de pagament del 16 de setembre al 20 de novembre de 2019.

Publicat el 10-07-2019

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini per efectuar el pagament del 16 de setembre al 20 de novembre 2019.

Decret Alcaldia 106-2019 delegacions a la JGL i a Regidories

Publicat el 01-07-2019

Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegacions de l´Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i a regidories delegades

Decret d'Alcaldia 91-2019 Nomenament Tinents d´Alcalde i membres de la JGL

Publicat el 01-07-2019

Nomenament dels Tinents d´Alcalde i membres de la Junta de Govern Local

Anunci 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci cobrament 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Anunci 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci de cobrament 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària.

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

Publicat el 04-01-2019

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

EXPLOTACIONS AVICOLES PER AUTOCONSUM

Publicat el 03-05-2018

Informació del Departament d´Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació per la comunicació i inscripció de les explotacions avícoles per autoconsum, obligacions dels interessats i de l´Ajuntament per la seva regularització.

Titular Jutge de Pau i Suplent

Publicat el 16-10-2017

Nomenament de Jutge de Pau i Suplent a Móra la Nova

Aprovació Definitiva Ordenança Fiscal núm. 10T Taxa reguladora del Cementiri Local

Publicat el 21-09-2017

Modificació de l'ordenança fiscal núm. 10T - Reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ