Actualment tenim aquests anuncis en exposició

ANUNCI D´EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE LES MATRICULES IAE 2020

Publicat el 31-03-2020   ·   Procedent de Externa

S´exposa al públic les matrícules de l´Impost sobre Activitats Econòmiques de l´exercici 2020 que es trobaran a disposició del públic entre els dies 1 d´abril i el 20 de maig taulell d´anuncis de l´Ajuntament.

Anunci de BASE de suspensió dels períodes d´ingrès inclosos al Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2020

Publicat el 23-03-2020

Anunci de BASE de suspensió dels períodes d'ingrés inclosos al Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2020

Aprovació provisional de la llista d'admesos i exclosos borsa de treball Vigilant Municipal. Exp. 2/2019.

Publicat el 25-02-2020

Aprovació provisional de la llista d'admesos i exclosos borsa de treball Vigilant Municipal. Exp. 2/2019.

Acta tribunal valoració global concurs oposició.Plaça Tècnic Auxiliar Biblioteca.

Publicat el 21-02-2020

Acta tribunal valoració global concurs oposició.Plaça Tècnic Auxiliar Biblioteca.

Anunci Resultat prova de nivell C1 de català. Procés selectiu Tècnic Auxiliar de Biblioteca.

Publicat el 18-02-2020

Anunci Resultat prova de nivell C1 de català. Procés selectiu Tècnic Auxiliar de Biblioteca.

Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos i nomenament del tribunal. Procés selectiu de tècnic auxiliar de biblioteca. DATES DE LES PROVES

Publicat el 14-02-2020

Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos i nomenament del tribunal. Procés selectiu de tècnic auxiliar de biblioteca. DATES DE LES PROVES

Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2020

Publicat el 23-01-2020

Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2020

Calendari de Pagament de Tributs exercici 2020

Publicat el 14-01-2020

Calendari de Pagament de Tributs exercici 2020

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE - PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DEL GRUP DE VIGILANT MUNICIPAL (GRUP PROFESSIONAL C2) PER A FUTURES NECESSITAT DE VIGILANTS

Publicat el 19-12-2019

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE - PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DEL GRUP DE VIGILANT MUNICIPAL (GRUP PROFESSIONAL C2) PER A FUTURES NECESSITAT DE VIGILANTS MUNICIPALS PER A L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER CONCURS OPOSICIÓ PEL TORN LLIURE I RESERVAT A DISCAPACITATS DE LA PLAÇA DE DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA (GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Publicat el 19-12-2019

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER CONCURS OPOSICIÓ PEL TORN LLIURE I RESERVAT A DISCAPACITATS DE LA PLAÇA DE DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA (GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini de pagament del 16 de setembre al 20 de novembre de 2019.

Publicat el 10-07-2019

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini per efectuar el pagament del 16 de setembre al 20 de novembre 2019.

Decret Alcaldia 106-2019 delegacions a la JGL i a Regidories

Publicat el 01-07-2019

Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegacions de l´Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i a regidories delegades

Decret d'Alcaldia 91-2019 Nomenament Tinents d´Alcalde i membres de la JGL

Publicat el 01-07-2019

Nomenament dels Tinents d´Alcalde i membres de la Junta de Govern Local

Anunci 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci cobrament 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Anunci 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci de cobrament 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària.

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

Publicat el 04-01-2019

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

EXPLOTACIONS AVICOLES PER AUTOCONSUM

Publicat el 03-05-2018

Informació del Departament d´Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació per la comunicació i inscripció de les explotacions avícoles per autoconsum, obligacions dels interessats i de l´Ajuntament per la seva regularització.

Titular Jutge de Pau i Suplent

Publicat el 16-10-2017

Nomenament de Jutge de Pau i Suplent a Móra la Nova

Aprovació Definitiva Ordenança Fiscal núm. 10T Taxa reguladora del Cementiri Local

Publicat el 21-09-2017

Modificació de l'ordenança fiscal núm. 10T - Reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ