Actualment tenim aquests anuncis en exposició

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANT MUNICIPAL AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ.

Publicat el 29-07-2021

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANT MUNICIPAL AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ.

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER A L’ACCÉS AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ A UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANT MUNICIPAL.

Publicat el 28-07-2021

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER A L’ACCÉS AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ A UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANT MUNICIPAL.

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER A L’ACCÉS AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ A UNA BORSA DE TREBALL PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL.

Publicat el 27-07-2021

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER A L’ACCÉS AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ A UNA BORSA DE TREBALL PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL.

Esmena de l'edicte Edicte inici del tràmit per la proposta de nomenament del càrrec de Jutge/gessa de Pau Titular i Substitut/ta de Móra la Nova.

Publicat el 27-07-2021

Edicte inici del tràmit per la proposta de nomenament del càrrec de Jutge/gessa de Pau Titular i Substitut/ta de Móra la Nova.

Edicte inici del tràmit per la proposta de nomenament del càrrec de Jutge/gessa de Pau Titular i Substitut/ta de Móra la Nova.

Publicat el 27-07-2021

Edicte inici del tràmit per la proposta de nomenament del càrrec de Jutge/gessa de Pau Titular i Substitut/ta de Móra la Nova.

Aprovació, de la llista definitiva d’ admesos i exclosos del les proves selectives – sistema de concurs oposició lliure – per la constitució d’una borsa de treball concurs oposició lliure, de vigilant per a l’Ajuntament de Móra la Nova, funcionari in

Publicat el 26-07-2021

Aprovació, de la llista definitiva d’ admesos i exclosos del les proves selectives – sistema de concurs oposició lliure – per la constitució d’una borsa de treball concurs oposició lliure, de vigilant per a l’Ajuntament de Móra la Nova, funcionari interí, amb grup de classificació C2 (C2 d’ara endavant), escala administració especial, subescala serveis especials (Vigilant municipal) per a cobrir futures necessitats de vigilants municipals

Anunci de convocatòria de les proves (fase oposició) del procés selectiu selectiu – sistema de concurs oposició lliure – per la constitució d’una borsa de treball concurs oposició lliure, de vigilant per a l’Ajuntament de Móra la Nova, funcionari int

Publicat el 23-07-2021

Anunci de convocatòria de les proves (fase oposició) del procés selectiu selectiu – sistema de concurs oposició lliure – per la constitució d’una borsa de treball concurs oposició lliure, de vigilant per a l’Ajuntament de Móra la Nova, funcionari interí, amb grup de classificació C2

ACTA DE VALORACIÓ DE LA PROVA D’INFORMÀTICA I DE LA FASE DE CONCURS DEL PROCÈS SELECTIU PER LA COBERTURA D’UNA PLAÇA I PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ ESPECIALISTA POLIVALENT PER L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 21-07-2021

ACTA DE VALORACIÓ DE LA PROVA D’INFORMÀTICA I DE LA FASE DE CONCURS DEL PROCÈS SELECTIU PER LA COBERTURA D’UNA PLAÇA I PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ ESPECIALISTA POLIVALENT PER L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Acta del tribunal qualificador. Prova pràctica de la plaça de Peó Especialista Polivalent.

Publicat el 19-07-2021

Acta del tribunal qualificador. Prova pràctica de la plaça de Peó Especialista Polivalent.

Anunci sobre el resultat de la prova de català i sobre el dia i lloc de les proves de la fase d’oposició per cobrir una plaça de Peó Especialista Polivalent (Grup de classificació AP) i per a la constitució d’una borsa de treball per a futures necessitats

Publicat el 15-07-2021

Anunci sobre el resultat de la prova de català i sobre el dia i lloc de les proves de la fase d’oposició per cobrir una plaça de Peó Especialista Polivalent (Grup de classificació AP) i per a la constitució d’una borsa de treball per a futures necessitats temporals per a l’ajuntament de Móra la Nova

Aprovació, de la llista provisional d’ admesos i exclosos del les proves selectives – sistema de concurs oposició lliure – per la constitució d’una borsa de treball concurs oposició lliure, de vigilant per a l’Ajuntament de Móra la Nova, funcionari i

Publicat el 15-07-2021

Aprovació, de la llista provisional d’ admesos i exclosos del les proves selectives – sistema de concurs oposició lliure – per la constitució d’una borsa de treball concurs oposició lliure, de vigilant per a l’Ajuntament de Móra la Nova, funcionari interí, amb grup de classificació C2 (C2 d’ara endavant), escala administració especial, subescala serveis especials (Vigilant municipal) per a cobrir futures necessitats de vigilants municipals

Aprovació, de la llista definitiva dels aspirants que acrediten i no acrediten el nivell A2 de català.

Publicat el 15-07-2021

Aprovació, de la llista definitiva dels aspirants que acrediten i no acrediten el nivell A2 de català.

Convocatòria d'ajudes a les empreses per la promoció de l'ocupació any 2021

Publicat el 13-07-2021

Convocatòria d'ajudes a les empreses per la promoció de l'ocupació any 2021

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE NETEJADOR/A D’EDIFICIS MUNICIPALS // OPERARI AL SERVEI DE CUINA I NETEJA, PERSONAL LABORAL, AMB CARÀCTER TEMPORAL

Publicat el 08-07-2021

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE NETEJADOR/A D’EDIFICIS MUNICIPALS // OPERARI AL SERVEI DE CUINA I NETEJA, PERSONAL LABORAL, AMB CARÀCTER TEMPORAL

Aprovació, de la llista provisional d’ admesos i exclosos del procés selectiu de Peó Especialista Polivalent

Publicat el 07-07-2021

Aprovació, de la llista provisional d’ admesos i exclosos del procés selectiu de Peó Especialista Polivalent

Anunci- Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021

Publicat el 06-07-2021   ·   Procedent de Externa

Anunci- Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021

Convocatòria de les proves selectives, pel sistema de concurs oposició lliure, per cobrir una plaça de Peó Especialista Polivalent. Anunci ampliació dia addicional presentació de sol.licituds.

Publicat el 01-07-2021

Convocatòria de les proves selectives, pel sistema de concurs oposició lliure, per cobrir una plaça de Peó Especialista Polivalent. Anunci ampliació dia addicional presentació de sol.licituds.

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE - PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DEL GRUP DE VIGILANT MUNICIPAL (GRUP PROFESSIONAL C2) PER A FUTURES NECESSITAT DE VIGILANTS MUNICIP

Publicat el 29-06-2021

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE - PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DEL GRUP DE VIGILANT MUNICIPAL (GRUP PROFESSIONAL C2) PER A FUTURES NECESSITAT DE VIGILANTS MUNICIPALS PER A L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA.

Aprovació, de la llista provisional d’ admesos i exclosos del procés selectiu de Peó Especialista Polivalent

Publicat el 28-06-2021

Aprovació, de la llista provisional d’ admesos i exclosos del procés selectiu de Peó Especialista Polivalent

Anunci de Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021

Publicat el 16-06-2021

Anunci de Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021

Base- Anunci 2021/4 Matrícules de l'Impost sobre Activitats Econòmiques exercici 2021

Publicat el 25-03-2021

Base- Anunci 2021/4 Matrícules de l'Impost sobre Activitats Econòmiques exercici 2021

Base- Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2021

Publicat el 12-01-2021

Base- Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2021

Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'I.A.E 2020

Publicat el 11-06-2020   ·   Procedent de Externa

Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'I.A.E 2020

Modificacions de calendari i periodes d'ingrés BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS en voluntària

Publicat el 06-05-2020   ·   Procedent de Externa

S'exposa al públic les modificacions de calendari i periodes d'ingrés BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS en voluntària Anunci 2020/6

Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2020

Publicat el 23-01-2020

Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2020

Calendari de Pagament de Tributs exercici 2020

Publicat el 14-01-2020

Calendari de Pagament de Tributs exercici 2020

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE - PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DEL GRUP DE VIGILANT MUNICIPAL (GRUP PROFESSIONAL C2) PER A FUTURES NECESSITAT DE VIGILANTS

Publicat el 19-12-2019

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE - PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DEL GRUP DE VIGILANT MUNICIPAL (GRUP PROFESSIONAL C2) PER A FUTURES NECESSITAT DE VIGILANTS MUNICIPALS PER A L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER CONCURS OPOSICIÓ PEL TORN LLIURE I RESERVAT A DISCAPACITATS DE LA PLAÇA DE DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA (GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Publicat el 19-12-2019

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER CONCURS OPOSICIÓ PEL TORN LLIURE I RESERVAT A DISCAPACITATS DE LA PLAÇA DE DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA (GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini de pagament del 16 de setembre al 20 de novembre de 2019.

Publicat el 10-07-2019

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini per efectuar el pagament del 16 de setembre al 20 de novembre 2019.

Decret Alcaldia 106-2019 delegacions a la JGL i a Regidories

Publicat el 01-07-2019

Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegacions de l´Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i a regidories delegades

Decret d'Alcaldia 91-2019 Nomenament Tinents d´Alcalde i membres de la JGL

Publicat el 01-07-2019

Nomenament dels Tinents d´Alcalde i membres de la Junta de Govern Local

Anunci 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci cobrament 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Anunci 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci de cobrament 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària.

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

Publicat el 04-01-2019

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

EXPLOTACIONS AVICOLES PER AUTOCONSUM

Publicat el 03-05-2018

Informació del Departament d´Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació per la comunicació i inscripció de les explotacions avícoles per autoconsum, obligacions dels interessats i de l´Ajuntament per la seva regularització.

Titular Jutge de Pau i Suplent

Publicat el 16-10-2017

Nomenament de Jutge de Pau i Suplent a Móra la Nova

Aprovació Definitiva Ordenança Fiscal núm. 10T Taxa reguladora del Cementiri Local

Publicat el 21-09-2017

Modificació de l'ordenança fiscal núm. 10T - Reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ