Actualment tenim aquests anuncis en exposició

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ: DESENVOLUPAMENT DEL SEGON EXERCICI “ENTREVISTA”, I DE LA VALORACIÓ DE MÉRITS DE LA FASE DE CONCURS. I RESULTAT GLOBAL DEL CONCURS OPOSICIÓ.

Publicat el 13-06-2022

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ: DESENVOLUPAMENT DEL SEGON EXERCICI “ENTREVISTA”, I DE LA VALORACIÓ DE MÉRITS DE LA FASE DE CONCURS. I RESULTAT GLOBAL DEL CONCURS OPOSICIÓ.

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER A L’ACCÉS AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ A UNA UNA BORSA DE TREBALL PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL.

Publicat el 10-06-2022

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER A L’ACCÉS AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ A UNA UNA BORSA DE TREBALL PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL.

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER A L’ACCÉS AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ A UNA UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANT MUNICIPAL.

Publicat el 10-06-2022

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER A L’ACCÉS AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ A UNA UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANT MUNICIPAL.

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER A L’ACCÉS AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ A UNA UNA BORSA DE TREBALL PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL.

Publicat el 09-06-2022

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER A L’ACCÉS AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ A UNA UNA BORSA DE TREBALL PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL.

Aprovació, de la llista definitiva d’ admesos i exclosos del les proves selectives per la constitució d’una borsa de treball concurs oposició lliure, de vigilant per a l’Ajuntament de Móra la Nova + Acta amb els dies de les proves

Publicat el 03-06-2022

Aprovació, de la llista definitiva d’ admesos i exclosos del les proves selectives per la constitució d’una borsa de treball concurs oposició lliure, de vigilant per a l’Ajuntament de Móra la Nova + Acta amb els dies de les proves

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA PER CASAMENT CIVIL XÈNIA RIPOLL I JACOB ROZAS

Publicat el 31-05-2022

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA PER CASAMENT CIVIL XÈNIA RIPOLL I JACOB ROZAS

BASE - Matricules de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2022

Publicat el 25-05-2022

BASE - Matricules de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2022

Aprovació, de la llista provisional d’ admesos i exclosos del les proves selectives – sistema de concurs oposició lliure – per la constitució d’una borsa de treball concurs oposició lliure, de vigilant per a l’Ajuntament de Móra la Nova, funcionari interí,

Publicat el 24-05-2022

Aprovació, de la llista provisional d’ admesos i exclosos del les proves selectives – sistema de concurs oposició lliure – per la constitució d’una borsa de treball concurs oposició lliure, de vigilant per a l’Ajuntament de Móra la Nova, funcionari interí, amb grup de classificació C2

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL DE LES PROVES SELECTIVES – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ - D’AUXILIAR ADMINISTRATIU PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA, PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS de les bases del procés I VALO

Publicat el 10-05-2022

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL DE LES PROVES SELECTIVES - D’AUXILIAR ADMINISTRATIU -, PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS de les bases del procés I VALORACIÓ TOTAL DEL PROCÈS.

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL DE LES PROVES SELECTIVES – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ - D’AUXILIAR ADMINISTRATIU PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA, PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA ORAL (8.b.2.1) de les bases del procés.

Publicat el 06-05-2022

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL DE LES PROVES SELECTIVES – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ - D’AUXILIAR ADMINISTRATIU PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA, PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA ORAL (8.b.2.1) de les bases del procés.

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ (prova teòrico-pràctica escrita ) DEL DE LES PROVES SELECTIVES – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ - D’AUXILIAR ADMINISTRATIU PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA, PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ.

Publicat el 05-05-2022

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ (prova teòrico-pràctica escrita ) DEL DE LES PROVES SELECTIVES – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ - D’AUXILIAR ADMINISTRATIU PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA, PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ.

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL DE LES PROVES SELECTIVES – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ - D’AUXILIAR ADMINISTRATIU PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA, PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA INFORMÀTICA (8.b.1) de les bases del pr

Publicat el 05-05-2022

ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL DE LES PROVES SELECTIVES – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ - D’AUXILIAR ADMINISTRATIU PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA, PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA INFORMÀTICA (8.b.1) de les bases del procés.

Procés selectiu – sistema de concurs oposició lliure - per a la constitució d’una borsa de treball per la cobertura de llocs de treball del grup de vigilant municipal (grup professional c2).

Publicat el 04-05-2022

Procés selectiu – sistema de concurs oposició lliure - per a la constitució d’una borsa de treball per la cobertura de llocs de treball del grup de vigilant municipal (grup professional c2).

Decret d'admesos i exclosos definitiu + Anunci dates i hores definitius de les proves + Documentació a imprimir necessària per realitzar les proves.

Publicat el 02-05-2022

Decret d'admesos i exclosos definitiu + Anunci dates i hores definitius de les proves + Documentació a imprimir necessària per realitzar les proves.

Llista provisional d’ admesos i exclosos de les proves selectives – sistema de concurs oposició - d’auxiliar administratiu pel procediment de màxima urgència, personal funcionari interí

Publicat el 22-04-2022

Llista provisional d’ admesos i exclosos de les proves selectives – sistema de concurs oposició - d’auxiliar administratiu pel procediment de màxima urgència, personal funcionari interí.

Jutge/Jutgessa de Pau Titular Victor Font San José i Substituta Maria Masip Masip

Publicat el 15-02-2022

Jutge/Jutgessa de Pau Titular Victor Font San José i Substituta Maria Masip Masip

Convocatòria d'ajudes a les empreses per la promoció de l'ocupació any 2021

Publicat el 13-07-2021

Convocatòria d'ajudes a les empreses per la promoció de l'ocupació any 2021

Anunci- Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021

Publicat el 06-07-2021   ·   Procedent de Externa

Anunci- Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021

Anunci de Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021

Publicat el 16-06-2021

Anunci de Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021

Base- Anunci 2021/4 Matrícules de l'Impost sobre Activitats Econòmiques exercici 2021

Publicat el 25-03-2021

Base- Anunci 2021/4 Matrícules de l'Impost sobre Activitats Econòmiques exercici 2021

Base- Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2021

Publicat el 12-01-2021

Base- Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2021

Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'I.A.E 2020

Publicat el 11-06-2020   ·   Procedent de Externa

Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'I.A.E 2020

Modificacions de calendari i periodes d'ingrés BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS en voluntària

Publicat el 06-05-2020   ·   Procedent de Externa

S'exposa al públic les modificacions de calendari i periodes d'ingrés BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS en voluntària Anunci 2020/6

Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2020

Publicat el 23-01-2020

Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2020

Calendari de Pagament de Tributs exercici 2020

Publicat el 14-01-2020

Calendari de Pagament de Tributs exercici 2020

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE - PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DEL GRUP DE VIGILANT MUNICIPAL (GRUP PROFESSIONAL C2) PER A FUTURES NECESSITAT DE VIGILANTS

Publicat el 19-12-2019

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE - PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DEL GRUP DE VIGILANT MUNICIPAL (GRUP PROFESSIONAL C2) PER A FUTURES NECESSITAT DE VIGILANTS MUNICIPALS PER A L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER CONCURS OPOSICIÓ PEL TORN LLIURE I RESERVAT A DISCAPACITATS DE LA PLAÇA DE DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA (GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Publicat el 19-12-2019

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER CONCURS OPOSICIÓ PEL TORN LLIURE I RESERVAT A DISCAPACITATS DE LA PLAÇA DE DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA (GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini de pagament del 16 de setembre al 20 de novembre de 2019.

Publicat el 10-07-2019

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini per efectuar el pagament del 16 de setembre al 20 de novembre 2019.

Decret Alcaldia 106-2019 delegacions a la JGL i a Regidories

Publicat el 01-07-2019

Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegacions de l´Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i a regidories delegades

Decret d'Alcaldia 91-2019 Nomenament Tinents d´Alcalde i membres de la JGL

Publicat el 01-07-2019

Nomenament dels Tinents d´Alcalde i membres de la Junta de Govern Local

Anunci 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci cobrament 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Anunci 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci de cobrament 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària.

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

Publicat el 04-01-2019

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

EXPLOTACIONS AVICOLES PER AUTOCONSUM

Publicat el 03-05-2018

Informació del Departament d´Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació per la comunicació i inscripció de les explotacions avícoles per autoconsum, obligacions dels interessats i de l´Ajuntament per la seva regularització.

Titular Jutge de Pau i Suplent

Publicat el 16-10-2017

Nomenament de Jutge de Pau i Suplent a Móra la Nova

Aprovació Definitiva Ordenança Fiscal núm. 10T Taxa reguladora del Cementiri Local

Publicat el 21-09-2017

Modificació de l'ordenança fiscal núm. 10T - Reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ