Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Anunci- Contractació AP/Peó Especialista Polivalent Manel Muñoz Martin

Publicat el 26-01-2022

Anunci- Contractació AP/Peó Especialista Polivalent Manel Muñoz Martin per substitució del Sr. Alfonso Hernández Navarrete.

ACTA DE SELECCIÓ DE LES ACTUACIONS ELEGIBLES EN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021

Publicat el 17-01-2022

Informació pública de l´Acta de les actuacions elegibles i informe tècnic annex complementari

Aprovació inicial Pla Local d'Habitatge de Móra la Nova 2022-2027.

Publicat el 30-12-2021

Aprovació inicial Pla Local d'Habitatge de Móra la Nova 2022-2027.

Contractació Monitors/res de Lleure per la realització del Casal de Nadal 2021-2022.

Publicat el 28-12-2021

Contractació Monitors/res de Lleure per la realització del Casal de Nadal 2021-2022.

Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l´Ajuntament de Móra la Nova

Publicat el 22-12-2021

Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l´Ajuntament de Móra la nova, emparada en l’article 2 del Reial decret-llei 14/2021, de 6 de juliol.

ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I FASE DE CONCURS (VALORACIÓ DE MÈRITS) PER LA REOBERTURA D´UNA BORSA DE TREBALL PER A MONITORS DE LLEURE DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 15-12-2021

ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I FASE DE CONCURS (VALORACIÓ DE MÈRITS) PER LA REOBERTURA D´UNA BORSA DE TREBALL PER A MONITORS DE LLEURE DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA.

Decret d'aprovació, si escau, de la llista definitiva d'admesos i exclosos. Procés selectiu de monitors de lleure. Nomenament tribunal qualificador.

Publicat el 13-12-2021

Decret d'aprovació, si escau, de la llista definitiva d'admesos i exclosos. Procés selectiu de monitors de lleure. Nomenament tribunal qualificador.

Decret d'aprovació, si escau, de la llista provisional d'admesos i exclosos. Procès selectiu monitors de lleure.

Publicat el 25-11-2021

Decret d'aprovació, si escau, de la llista provisional d'admesos i exclosos. Procès selectiu monitors de lleure.

Convocatòria d'ajudes a les empreses per la promoció de l'ocupació any 2021

Publicat el 13-07-2021

Convocatòria d'ajudes a les empreses per la promoció de l'ocupació any 2021

Anunci- Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021

Publicat el 06-07-2021   ·   Procedent de Externa

Anunci- Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021

Anunci de Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021

Publicat el 16-06-2021

Anunci de Cobrament relatiu als rebuts de l'IAE 2021

Base- Anunci 2021/4 Matrícules de l'Impost sobre Activitats Econòmiques exercici 2021

Publicat el 25-03-2021

Base- Anunci 2021/4 Matrícules de l'Impost sobre Activitats Econòmiques exercici 2021

Base- Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2021

Publicat el 12-01-2021

Base- Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2021

Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'I.A.E 2020

Publicat el 11-06-2020   ·   Procedent de Externa

Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'I.A.E 2020

Modificacions de calendari i periodes d'ingrés BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS en voluntària

Publicat el 06-05-2020   ·   Procedent de Externa

S'exposa al públic les modificacions de calendari i periodes d'ingrés BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS en voluntària Anunci 2020/6

Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2020

Publicat el 23-01-2020

Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2020

Calendari de Pagament de Tributs exercici 2020

Publicat el 14-01-2020

Calendari de Pagament de Tributs exercici 2020

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE - PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DEL GRUP DE VIGILANT MUNICIPAL (GRUP PROFESSIONAL C2) PER A FUTURES NECESSITAT DE VIGILANTS

Publicat el 19-12-2019

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE - PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DEL GRUP DE VIGILANT MUNICIPAL (GRUP PROFESSIONAL C2) PER A FUTURES NECESSITAT DE VIGILANTS MUNICIPALS PER A L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER CONCURS OPOSICIÓ PEL TORN LLIURE I RESERVAT A DISCAPACITATS DE LA PLAÇA DE DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA (GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Publicat el 19-12-2019

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER CONCURS OPOSICIÓ PEL TORN LLIURE I RESERVAT A DISCAPACITATS DE LA PLAÇA DE DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA (GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini de pagament del 16 de setembre al 20 de novembre de 2019.

Publicat el 10-07-2019

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini per efectuar el pagament del 16 de setembre al 20 de novembre 2019.

Decret Alcaldia 106-2019 delegacions a la JGL i a Regidories

Publicat el 01-07-2019

Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegacions de l´Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i a regidories delegades

Decret d'Alcaldia 91-2019 Nomenament Tinents d´Alcalde i membres de la JGL

Publicat el 01-07-2019

Nomenament dels Tinents d´Alcalde i membres de la Junta de Govern Local

Anunci 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci cobrament 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Anunci 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci de cobrament 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària.

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

Publicat el 04-01-2019

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

EXPLOTACIONS AVICOLES PER AUTOCONSUM

Publicat el 03-05-2018

Informació del Departament d´Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació per la comunicació i inscripció de les explotacions avícoles per autoconsum, obligacions dels interessats i de l´Ajuntament per la seva regularització.

Titular Jutge de Pau i Suplent

Publicat el 16-10-2017

Nomenament de Jutge de Pau i Suplent a Móra la Nova

Aprovació Definitiva Ordenança Fiscal núm. 10T Taxa reguladora del Cementiri Local

Publicat el 21-09-2017

Modificació de l'ordenança fiscal núm. 10T - Reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ