Actualment tenim aquests anuncis en exposició

2020/02. Acta tribunal. Procès selectiu director/a de lleure.

Publicat el 07-08-2020

2020/02. Acta tribunal. Procès selectiu director/a de lleure.

2020/03. Obertura del termini de presentació de sol·licituds: borsa de treball de netejador/a d'edificis municipals.

Publicat el 07-08-2020

2020/03. Obertura del termini de presentació de sol·licituds: borsa de treball de netejador/a d'edificis municipals.

2020/02. Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos. Procès selectiu director/a de lleure. Nomenament tribunal qualificador.

Publicat el 07-08-2020

2020/02. Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos. Procès selectiu director/a de lleure. Nomenament tribunal qualificador.

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos. Procès selectiu director/a de lleure

Publicat el 24-07-2020

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos. Procès selectiu director/a de lleure

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANT MUNICIPAL AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ. DESENVOLUPAMENT DEL SEGON EXERCICI “ENTREVISTA” DE LA FASE D’OPOSICIÓ, I DE LA VALORACIÓ DE MÉRITS DE LA

Publicat el 10-07-2020

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANT MUNICIPAL AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ.DESENVOLUPAMENT DEL SEGON EXERCICI “ENTREVISTA” DE LA FASE D’OPOSICIÓ, I DE LA VALORACIÓ DE MÉRITS DE LA FASE DE CONCURS. I RESULTAT GLOBAL DEL CONCURS OPOSICIÓ

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER A L’ACCÉS AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ A UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANT MUNICIPAL. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE D’OPOSICIÓ: PROVA TIPUS TEST I PROVA DEL SUPÒSIT PRÀCTIC

Publicat el 08-07-2020

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER A L’ACCÉS AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ A UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANT MUNICIPAL.DESENVOLUPAMENT DE LA FASE D’OPOSICIÓ: PROVA TIPUS TEST I PROVA DEL SUPÒSIT PRÀCTIC

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER A L’ACCÉS AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ A UNA UNA BORSA DE TREBALL PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL.

Publicat el 06-07-2020

ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER A L’ACCÉS AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ A UNA UNA BORSA DE TREBALL PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL.

ACTA DE RECTIFICACIÓ D’ERRORS DE L’ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I FASE DE CONCURS (VALORACIÓ DE MÈRITS) PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL PER A MONITORS DE LLEURE DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 26-06-2020

ACTA DE RECTIFICACIÓ D’ERRORS DE L’ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I FASE DE CONCURS (VALORACIÓ DE MÈRITS) PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL PER A MONITORS DE LLEURE DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

2020/01 Acta del tribunal qualificador. Borsa de treball Monitors/es de Lleure.

Publicat el 23-06-2020

2020/01 Acta del tribunal qualificador. Borsa de treball Monitors/es de Lleure.

Relació d'ajuts aprovats i denegats a les unitats familiars escombraries 2019

Publicat el 23-06-2020

Relació d'ajuts aprovats i denegats a les unitats familiars escombraries 2019

Relació d'ajuts aprovats i denegats d'activitats econòmiques escombreries any 2018

Publicat el 23-06-2020

Relació d'ajuts aprovats i denegats d'activitats econòmiques escombreries any 2018

Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos, nomenar el tribunal i fixar la data de les proves. Procés selectiu de vigilant municipal i constitució de borsa de treball.

Publicat el 22-06-2020

Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos, nomenar el tribunal i fixar la data de les proves. Procés selectiu de vigilant municipal i constitució de borsa de treball.

2020/01 Decret de l'ALcaldia de relació d'admesos i exclosos. Borsa de treball de monito/a de lleure. I nomenament de Tribunal qualificador.

Publicat el 19-06-2020

2020/01 Decret de l'ALcaldia de relació d'admesos i exclosos. Borsa de treball de monito/a de lleure. I nomenament de Tribunal qualificador.

Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'I.A.E 2020

Publicat el 11-06-2020   ·   Procedent de Externa

Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'I.A.E 2020

2020/02 BORSA DE MONITORS DE LLEURE. Decret de l'Alcaldia atorgant un termini de 5 dies hàbils per esmenar els requeriments efectuats als aspirants

Publicat el 10-06-2020

2020/02 BORSA DE MONITORS DE LLEURE. Decret de l'Alcaldia atorgant un termini de 5 dies hàbils per esmenar els requeriments efectuats als aspirants que s'han presentat, però que els falta alguna documentació.

Modificacions de calendari i periodes d'ingrés BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS en voluntària

Publicat el 06-05-2020   ·   Procedent de Externa

S'exposa al públic les modificacions de calendari i periodes d'ingrés BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS en voluntària Anunci 2020/6

Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2020

Publicat el 23-01-2020

Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2020

Calendari de Pagament de Tributs exercici 2020

Publicat el 14-01-2020

Calendari de Pagament de Tributs exercici 2020

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE - PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DEL GRUP DE VIGILANT MUNICIPAL (GRUP PROFESSIONAL C2) PER A FUTURES NECESSITAT DE VIGILANTS

Publicat el 19-12-2019

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE - PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DEL GRUP DE VIGILANT MUNICIPAL (GRUP PROFESSIONAL C2) PER A FUTURES NECESSITAT DE VIGILANTS MUNICIPALS PER A L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER CONCURS OPOSICIÓ PEL TORN LLIURE I RESERVAT A DISCAPACITATS DE LA PLAÇA DE DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA (GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Publicat el 19-12-2019

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER CONCURS OPOSICIÓ PEL TORN LLIURE I RESERVAT A DISCAPACITATS DE LA PLAÇA DE DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA (GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini de pagament del 16 de setembre al 20 de novembre de 2019.

Publicat el 10-07-2019

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini per efectuar el pagament del 16 de setembre al 20 de novembre 2019.

Decret Alcaldia 106-2019 delegacions a la JGL i a Regidories

Publicat el 01-07-2019

Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegacions de l´Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i a regidories delegades

Decret d'Alcaldia 91-2019 Nomenament Tinents d´Alcalde i membres de la JGL

Publicat el 01-07-2019

Nomenament dels Tinents d´Alcalde i membres de la Junta de Govern Local

Anunci 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci cobrament 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Anunci 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci de cobrament 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària.

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

Publicat el 04-01-2019

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

EXPLOTACIONS AVICOLES PER AUTOCONSUM

Publicat el 03-05-2018

Informació del Departament d´Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació per la comunicació i inscripció de les explotacions avícoles per autoconsum, obligacions dels interessats i de l´Ajuntament per la seva regularització.

Titular Jutge de Pau i Suplent

Publicat el 16-10-2017

Nomenament de Jutge de Pau i Suplent a Móra la Nova

Aprovació Definitiva Ordenança Fiscal núm. 10T Taxa reguladora del Cementiri Local

Publicat el 21-09-2017

Modificació de l'ordenança fiscal núm. 10T - Reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ