Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Nota Informativa- Concessió de Subvenció Diputació de Tarragona

Publicat el 27-01-2021

Nota Informativa- Concessió de Subvenció Diputació de Tarragona per activitats culturals, esportives i educatives Covid_19

Base- Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2021

Publicat el 12-01-2021

Base- Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2021

Relació d'ajuts aprovats/denegats a les unitats familiars, escombraries

Publicat el 28-12-2020

Relació d'ajuts aprovats/denegats a les unitats familiars, escombraries

Relació d'ajuts aprovats/denegats al foment de les activitats econòmiques, escombraries

Publicat el 28-12-2020

Relació d'ajuts aprovats/denegats al foment de les activitats econòmiques, escombraries

Acta de valoració del concurs per la selecció de personal, com a personal laboral i amb caràcter temporal, en el marc del programa de Garantia Juvenil.

Publicat el 21-12-2020

Acta de valoració del concurs per la selecció de personal, com a personal laboral i amb caràcter temporal, en el marc del programa de Garantia Juvenil.

Anunci- Modificació reglament d'organització intern del Servei de Vigilants Municipals

Publicat el 18-12-2020

Anunci- Modificació reglament d'organització intern del Servei de Vigilants Municipals

Convocatòria de la fase d’entrevista per la selecció de personal, com a personal laboral i amb caràcter temporal, en el marc del programa de garantia juvenil

Publicat el 17-12-2020

Convocatòria de la fase d’entrevista per la selecció de personal, com a personal laboral i amb caràcter temporal, en el marc del programa de garantia juvenil

Acta de la constitució del tribunal per la valoració de la fase d’entrevista i valoració global del concurs d´una borsa de treball per a educadors/es.

Publicat el 11-12-2020

Acta de la constitució del tribunal per la valoració de la fase d’entrevista i valoració global del concurs d´una borsa de treball per a educadors/es.

Decret d'alcaldia 497/2020 d'aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos. Procès selectiu educadors/es llar d’infants.

Publicat el 24-11-2020

Decret d'alcaldia 497/2020 d'aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos. Procès selectiu educadors/es llar d’infants.

Relació d’ajuts aprovats i denegats dels ajuts al foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova, afectades per la crisi sanitària, social i econòmica conseqüència de l’aparició de la COVID-19, any 2020.

Publicat el 24-11-2020

Relació d’ajuts aprovats i denegats dels ajuts al foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova, afectades per la crisi sanitària, social i econòmica conseqüència de l’aparició de la COVID-19, any 2020.

Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'I.A.E 2020

Publicat el 11-06-2020   ·   Procedent de Externa

Anunci de cobrament relatiu als rebuts de l'I.A.E 2020

Modificacions de calendari i periodes d'ingrés BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS en voluntària

Publicat el 06-05-2020   ·   Procedent de Externa

S'exposa al públic les modificacions de calendari i periodes d'ingrés BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS en voluntària Anunci 2020/6

Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2020

Publicat el 23-01-2020

Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2020

Calendari de Pagament de Tributs exercici 2020

Publicat el 14-01-2020

Calendari de Pagament de Tributs exercici 2020

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE - PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DEL GRUP DE VIGILANT MUNICIPAL (GRUP PROFESSIONAL C2) PER A FUTURES NECESSITAT DE VIGILANTS

Publicat el 19-12-2019

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU – SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE - PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DEL GRUP DE VIGILANT MUNICIPAL (GRUP PROFESSIONAL C2) PER A FUTURES NECESSITAT DE VIGILANTS MUNICIPALS PER A L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER CONCURS OPOSICIÓ PEL TORN LLIURE I RESERVAT A DISCAPACITATS DE LA PLAÇA DE DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA (GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Publicat el 19-12-2019

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PER CONCURS OPOSICIÓ PEL TORN LLIURE I RESERVAT A DISCAPACITATS DE LA PLAÇA DE DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA (GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini de pagament del 16 de setembre al 20 de novembre de 2019.

Publicat el 10-07-2019

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini per efectuar el pagament del 16 de setembre al 20 de novembre 2019.

Decret Alcaldia 106-2019 delegacions a la JGL i a Regidories

Publicat el 01-07-2019

Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegacions de l´Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i a regidories delegades

Decret d'Alcaldia 91-2019 Nomenament Tinents d´Alcalde i membres de la JGL

Publicat el 01-07-2019

Nomenament dels Tinents d´Alcalde i membres de la Junta de Govern Local

Anunci 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci cobrament 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Anunci 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci de cobrament 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària.

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

Publicat el 04-01-2019

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

EXPLOTACIONS AVICOLES PER AUTOCONSUM

Publicat el 03-05-2018

Informació del Departament d´Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació per la comunicació i inscripció de les explotacions avícoles per autoconsum, obligacions dels interessats i de l´Ajuntament per la seva regularització.

Titular Jutge de Pau i Suplent

Publicat el 16-10-2017

Nomenament de Jutge de Pau i Suplent a Móra la Nova

Aprovació Definitiva Ordenança Fiscal núm. 10T Taxa reguladora del Cementiri Local

Publicat el 21-09-2017

Modificació de l'ordenança fiscal núm. 10T - Reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ