Reglament d'organització i funcionament de les instal·lacions municipals de la llar de jubilats
Reglament del cementiri municipal
Reglament del servei públic de punt d'informació i agrobotiga
Reglament del voluntariat social
Reglament regulador del desenvolupament dels debats i del torn de precs i preguntes en les sessions plenàries de l'Ajuntament
Reglament de participació dels firaires a la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial
Reglament d'honors i distincions
Reglament d'organització intern del servei de vigilants municipals
Reglament regulador del Registre municipal voluntari d'unions estables de parelles de fet
Reglament regulador del sistema de sanejament del polígon industrial del Molló (SAE Sector d'Activitats Econòmiques Molló)
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica
Reglament del servei de la llar d'infants municipal
Reglament de la Biblioteca Pública Municipal
Reglament de l'ús i l'ocupació de la via o espais públics amb taules i cadires i altres elements per a terrasses de bars i similars