Reglament d'organització i funcionament de les instal·lacions municipals de la llar de jubilats
Reglament del voluntariat social
Reglament del servei públic de punt d'informació i agrobotiga
Reglament del cementiri municipal
Reglament d'honors i distincions
Reglament regulador del Registre municipal voluntari d'unions estables de parelles de fet
Reglament regulador del desenvolupament dels debats i del torn de precs i preguntes en les sessions plenàries de l'Ajuntament
Reglament regulador del sistema de sanejament del polígon industrial del Molló (SAE Sector d'Activitats Econòmiques Molló)
Reglament de participació dels firaires a la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial
Reglament d'organització intern del servei de vigilants municipals
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica
Reglament del servei de la llar d'infants municipal
Reglament de la Biblioteca Pública Municipal
Reglament de l'ús i l'ocupació de la via o espais públics amb taules i cadires i altres elements per a terrasses de bars i similars