Notes informatives

 

Concessió d’una subvenció als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles i entitats municipals decentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona, curs 2021-2022.

Concessió d’una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, convocatòria  2021.

PLA D´ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) 2022 

2021 – Programa de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim deconcurrència competitiva, per l’exercici 2021.

Concessió de subvencions per desenvolupar polítiques municipals d’habitatge, convocatòria 2021.

Concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona, Curs 2020-2021.

Convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2021

Programa Joves en Pràctiques Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Analítiques sobre l´aigua potable i manteniment i neteja dels dipòsits municipals.

-2020  –  Actuacions de Protecció de la Salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans.