Notes informatives


Ajut extraordinari de suport a la Llar d’Infants Municipal “El Comellar”.

– Concessió d’una subvenció nominativa per les activitats de l’Escola d’Art per l’any 2019.

Jornades culturals anuals 2018 a Móra la Nova.

Subvenció de caràcter singular.

-Programa obres millora xarxes Bàsiques Municipals.

-2019 – Actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i millora de la qualitat de l´aigua de consum humà.

Concessió de subvencions per la realització de la Milla Urbana.

Concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de  qualitat  any  2019.

-2019  –  Actuacions de Protecció de la Salut pública per a la gestió d’espèciesplaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans.
Convocatòria 2019.

Subvenció destinada al finançament d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, per l’exercici 2019.

Programa Joves en Pràctiques Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Subvenció PAES tipus 1: Substitució de les lluminàries i làmpades existents a l’interior del Pavelló d’Esports per il.luminació interior del tipus LED.

Pla d´actuació Municipal (PAM) 2019.

Subvenció PAES tipus 7: millora de l’equip de producció d’aigua calenta sanitària al Pavelló d’Esports.

Desratització al clavegueram i desratització i desinsectació als Edificis Municipals.

Arranjament i millora de camins municipals, any 2019

Inversions en equipaments municipals d´interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural.

-Millora de la xarxa d´aigua potable, 1ª Fase – Projecte modificat.

-Subvencions per a la implantació de mesures recollides als Plans d’acció d’energia sostenible (PAES).

Ajut extraordinari de suport a la Llar d’Infants Municipal “El Comellar.

– Reparació dels col.lectors de sanejament dels carrers Sant Josep i Joan Miró.

Concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Inversions en equipaments municipals d´interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural.

Subvencions per a la implantació de mesures recollides als Plans d’acció d’energia sostenible (PAES)