Notes informatives


2021 – Programa de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim deconcurrència competitiva, per l’exercici 2021.

Concessió de subvencions per desenvolupar polítiques municipals d’habitatge, convocatòria 2021.

Concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona, Curs 2020-2021.

Convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2021

Programa Joves en Pràctiques Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Concessió d’una subvenció per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, per a l’exercici 2020. 

Pla d´actuació municipal (PAM) 2021, Arranjament del C. Rafel Casanova, Despesa corrent – Subministrament energía elèctrica.

Ajut extraordinari de suport a la Llar d’Infants Municipal “El Comellar”CURS 2019/2020

Subvenció destinada a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals durant l’any 2020.

Analítiques sobre l´aigua potable i manteniment i neteja dels dipòsits municipals.

Consumible, serveis i material per la Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID-19.

Concessió d’una subvenció per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la COVID-19.

Activitats i funcionament de l’Escola d’Art i Disseny  2020.

-Pavimentació del camí del Cementiri 2020.

Pla d´actuació Municipal (PAM) 2020.

-2020  –  Actuacions de Protecció de la Salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans.

Parquet Pavelló d´Esports 2020.