Notes informatives

 

2022- Construcció Sakatepark i dotació de material polivalent

2022 – Programa de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim deconcurrència competitiva, per l’exercici 2022.

Concessió d’una subvenció del ecatalg 2022.

Concessió d’una subvenció per al foment de l’ocupació local del camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, anys 2022.

Concessió d’una subvenció als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles i entitats municipals decentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona, curs 2021-2022.

Concessió d’una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, convocatòria  2021.

PLA D´ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) 2022 

Concessió de subvencions per desenvolupar polítiques municipals d’habitatge, convocatòria 2021.

Concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona, Curs 2020-2021.

Programa Joves en Pràctiques Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.