– Organitzar els actes de La Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova, la Fira Intercomarcal de l’Oli i la Fira de Brocanters, amb la finalitat de potenciar la tradició i donar realç a la festa.

– Potenciar la unió de tots els ciutadans, les associacions, etc., a través de les seves propostes de programació festiva.

– La pràctica i promoció d’activitats culturals, recreatives, festives i d’una altra índole.

– Ajudar a través d’iniciatives a buscar finançament d’activitats propostes que signifiquin millora per a la programació festiva.

– Coordinar i vigilar l’exacte compliment de les diferents programacions un cop aprovades per la Comissió de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova, la Fira Intercomarcal de l’Oli i la Fira de Brocanters.

La Presidència correspondrà a l’Alcalde, senyor Francesc Xavier Moliné Rovira.

El Consell, integrat pel membres següents:

 

 

NOM

PROPOSTA ÀREA

Miriam Vinaixa Rey

Presidenta del Consell, per delegació de l’Alcaldia (Regidora delegada Fires i Directora de les Fires)

Marc Romera Abelló

Coordinador de les fires i Àrea Fira del Vi

Montse Solé Merino

Dinamitzadora de Fires

Lua Garceran Rejano Àrea de Protocol i Comunicació

Jesús Àlvarez i Vilàs

Àrea d’Accessos, Serveis i Seguretat

Josep Escoda i Piñol Àrea de Ramaderia

Julio Monfort i Tena

Àrea d’Agricultura

Antoni Cutrona i Cutrona

Àrea d’Agricultura i Àrea Fira del Vi

Joan Casanova i Falcó

Àrea Fira del Vi 

Esther Escolà i Piñol

Àrea de Comerç i Firaires

David Rubio Pena

Àrea del Pavelló i recinte Firal

Mar Vilanova Castillo

Àrea del Pavelló i recinte Firal
Bruno Gironés i Balsebre Àrea de Promoció Econòmica

Maria Font i Vallespí

Regidoria de Cultura

La Secretaria, que correspondrà al Sr. Josep Maria Piñol Jurado, secretari-interventor municipal o funcionari en qui es delegui, que a la vegada serà assistit per la Sra. Montse Solé Merino, personal de l’Ajuntament de Móra la Nova o altre personal designat per la Presidenta del Consell.