Ajuts i Subvencions

///Ajuts i Subvencions

Convocatòria a l’ajut de foment de l’ocupació de l’any 2021.

Convocatòria a l’ajut de foment de l’ocupació de l’any 2021. -Sol·licitud d'incentius a les empreses per a la promoció de l'ocupació, any 2021. -Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions. -Memòria explicativa.   EDICTE: La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Móra la Nova, en sessió de data 24 de novembre de 2021, va aprovar la relació d’ajuts aprovats i denegats al ajuts al foment [...]

Ajut al foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova

AJUTS AL FOMENT DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DEL MUNICIPI DE MÓRA LA NOVA, AFECTADES PER LA CRISI SANITÀRIA, SOCIAL I ECONÒMICA CONSEQÜÈNCIA DE L’APARICIÓ DEL COVID-19, ANY 2021 El termini finalitza el 16 de juliol.   Sol·licitud d'ajut al foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova  afectades per la crisisi sanitària, social i econòmica conseqüència de l'aparició del COVID-19, ANY 2021. Extracte de la convocatòria registrada [...]

Subvenció escombraries

Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions, unitats Familiars. -Bases que han de regir la concessió d'ajuts a les unitats familiars de Móra la Nova, BOPT. -Sol·licitud d'ajut a les unitats familiars del municipi de Móra la Nova, any 2020.   Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions, per al foment de les activitats econòmiques. -Bases que han [...]