Ajuts i Subvencions

///Ajuts i Subvencions

Concessió d’incentius a les empreses per a la promoció de l’ocupació 2022.

-Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions. -Bases reguladores per la concessió d’incentius a les empreses per a la promoció de l’ocupació a Móra la Nova. -Model Memòria -Sol·licitud d'incentius a les empreses per a la promocioó de l'ocupació, any 2022.

Subvencions, transport escolar, llar d’infants i vídues

Subvencions, transport escolar, llar d’infants i vídues Pàgina inicial/Entrades/Ajuts i Subvencions, General/Subvencions, transport escolar, llar d’infants i vídues Subvencions Transport Convocatòria dels ajuts que concedeix l’ajuntament de Móra la Nova per al transport d’estudiants del municipi  que cursin estudis fora de la comarca. Sol·licitud d’ajut individual per al transport d’estudiants del municipi de Móra la Nova que cursin estudis fora de la comarca de la Ribera d’Ebre, curs escolar 2021/22.   [...]

Subvenció Escombraries

Sol·licitud d'ajut a les unitats familiars del municipi de Móra la Nova 2021, amb càrrec al pressupost 2022, ESCOMBRARIES   Sol·licitud d'ajut al foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova 2021  amb càrrec al pressupost 2022, ESCOMBRARIES   INTÀNCIA GENÈRICA Com fer un IdCAT mòbil per fer els tràmits en línia, us ho expliquem amb un video, prem aquí. Com fer un IdCAT mòbil per fer els tràmits en [...]

2021 – Programa de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim deconcurrència competitiva, per l’exercici 2021

Concessió de subvencions per desenvolupar polítiques municipals d’habitatge, convocatòria 2021.

Concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona, Curs 2020-2021.

Convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2021