Ajuts i Subvencions

Subvenció escombraries

Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions, unitats Familiars. -Bases que han de regir la concessió d'ajuts a les unitats familiars de Móra la Nova, BOPT -Sol·licitud d'ajut a les unitats familiars del municipi de Móra la Nova, any 2020   Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions,  per al foment de les activitats econòmiques. -Bases que han [...]