COMUNICAT D’ACTUALITZACIÓ DE LA FASE D’EMERGÈNCIA-1 DEL PLA D’ACTUACIÓ DEL PLA PROCICAT PER EMERGÈNCIES ASSOCIADES A MALALTIES TRANSMISSIBLES EMERGENTS AMB POTENCIAL ALT RISC

Durant el dia d’avui s’ha iniciat el repartiment del 1.300.000 mascaretes excedent de l’enviament que va fer el Govern espanyol a Catalunya. En els propers dies es farà efectiu a més d’un miler de residències a través de diversos operatius locals i autonòmics.
S’ha creat un mapa de la distribució municipal i comarcal d’aquestes residències, que podeu consultar en el següent enllaç:  https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=2569698ea8010675cf4461896e791537&3D=false

D’altra banda, el Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT per malalties emergents ha acordat avui traslladar la proposta de sortida controlada dels menors d’edat a la Direcció del Pla per a que si s’escau, la trameti al Govern Espanyol.

Els principals aspectes de la proposta són els següents:
Sempre que les condicions sanitàries ho permetin, es permetrà que infants i joves puguin sortir a l’exterior un màxim de dues hores diàries d’acord a la següent distribució horària per franges d’edat:
De 0 a 6 anys: entre les 12 i les 14 hores.
De 6 a 16 anys: entre les 16 i les 18 hores.
De 16 a 18 anys: entre les 18 i les 20 hores.

Les dues primeres franges d’edat (dels 0 a 6 i dels 6 als 16 anys) hauran d’anar sempre acompanyats d’un adult, mentre que la de majors de 16 anys ho podrà fer sola, però sota la responsabilitat d’un adult (mare/pare, tutor/a o guardador/a).

Aquestes sortides no podran ser més enllà d’un quilòmetre respecte al lloc de residència, i es podrà accedir a jardins i/o espais públics oberts sempre i quan estiguin dins d’aquest perímetre, però en cap cas es podrà accedir a zones comunes com parcs infantils o lúdics.

Pel que fa a les mesures higièniques i de distanciament, no es pot consumir begudes o menjar fora de casa, cal mantenir 2 metres de distància amb altres vianants, tothom ha de portar mascareta, els menors de 3 a 12 anys adaptades a la seva edat, excepte els menors de 3 anys que no és recomanable que facin ús.
Aquest proposta és susceptible de patir modificacions en funció de l’evolució de l’afectació per Covid-19.