El grup sagessa comunica que al seu web podreu trobar les bases de la borsa de treball amb les diferents ofertes que ofereixen.

ANUNCI
PER COBRIR LA TAXA ADDICIONAL

– 1 METGE/ESSA ADJUNTA/A D’URGÈNCIES (dedicació jornada completa) Codi: TA CMQ MAU

– 3 DIPLOMATS/ADES UNIVERSITARIS/ÀRIES EN INFERMERIA per a consultes externes (2 dedicació jornada completa 1 dedicació parcial al 25%) Codi: TA CMQ DUI CEX

– 3 DIPLOMATS/ADES UNIVERSITARIS/ÀRIES EN INFERMERIA per a l’àrea quirúrgica (dedicació jornada completa) Codi: TA CMQ DUI Q

– 5 DIPLOMATS/ADES UNIVERSITARIS/ÀRIES EN INFERMERIA per a l’àrea d’hospitalització i urgències (3 dedicació jornada completa i 2 dedicació parcial al 60%) Codi: TA CMQ DUI H

– 1 AUXILIAR DE CLÍNICA per a l’àrea d’hospitalització (dedicació jornada completa) Codi: TA CMQ AC H

– 3 AUXILIAR DE CLÍNICA per a l’àrea quirúrgica (1 dedicació jornada completa i 2 jornada parcial al 70%) Codi: TA CMQ AC Q

– 5 AUXILIAR DE CLÍNICA per a consultes externes (4 dedicació jornada completa i 1 jornada parcial al 75%) Codi: TA CMQ AC CEX

– 1 OFICIAL ADMINISTRATIU/IVA per a l’àrea d’administració (dedicació jornada completa) Codi: TA CMQ OA ADM

– 1 OFICIAL ADMINISTRATIU/IVA per a l’àrea recursos humans (dedicació jornada completa) Codi: TA CMQ OA RH

– 2 AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES per a l’àrea de facturació (dedicació jornada completa) Codi: TA CMQ AA FAC

– 3 AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES per a consultes externes (dedicació jornada completa) Codi: TA CMQ AA CE

– 1 PORTALLITERES (dedicació jornada completa) Codi: TA CMQ PL

– 1 MOSSO/A DE MAGATZEM (dedicació jornada parcial al 80%) Codi: TA CMQ MM

Les bases de les convocatòries es troben a la web: http:// app.borsadetreball.grupsagessa.cat

Termini de presentació de sol·licituds: 24 de febrer de 2019