Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Aprovació Provisional any 2020 de les ordenances fiscals reguladores de les taxes de serveis

Publicat el 22-10-2019

Aprovació Provisional any 2020 de les ordenances fiscals reguladores de les taxes de serveis

INFORMACIÓ EN RELACIÓ A VALORACIÓ PEL TRIBUNAL QUALIFICADOR, DE LA FASE D’ENTREVISTA REALITZADA EL DIA 15/10/2019 I VALORACIÓ DE LA FASE DE CONCURS I VALORACIÓ GLOBAL FINAL

Publicat el 17-10-2019

INFORMACIÓ EN RELACIÓ A VALORACIÓ PEL TRIBUNAL QUALIFICADOR, DE LA FASE D’ENTREVISTA REALITZADA EL DIA 15/10/2019 I VALORACIÓ DE LA FASE DE CONCURS I VALORACIÓ GLOBAL FINAL

borsa de treball de Garantia Juvenil per a l'ajuntament de Móra la Nova, personal laboral, amb caràcter temporal, d’acord amb les bases aprovades per la Junta de Govern Local de data 16/10/2019.

Publicat el 16-10-2019

borsa de treball de Garantia Juvenil per a l'ajuntament de Móra la Nova, personal laboral, amb caràcter temporal, d’acord amb les bases aprovades per la Junta de Govern Local de data 16/10/2019.

Aprovació de la relació provisional d'admesos i exclosos. Procès selectiu Mestre/a de Taller

Publicat el 14-10-2019

Aprovació de la relació provisional d'admesos i exclosos. Procès selectiu Mestre/a de Taller

INFORMACIÓ EN RELACIÓ A VALORACIÓ PEL TRIBUNAL QUALIFICADOR, DE LA PROVA, PREVISTA A LA BASE 7.2b) REALITZADA EL DIA 08/10/2019 I CRIDA A LA FASE D’ENTREVISTA

Publicat el 10-10-2019

INFORMACIÓ EN RELACIÓ A VALORACIÓ PEL TRIBUNAL QUALIFICADOR, DE LA PROVA, PREVISTA A LA BASE 7.2b) REALITZADA EL DIA 08/10/2019 I CRIDA A LA FASE D’ENTREVISTA

PROCÉS SEL.LECTIU ARQUITECTE: INFORMACIÓ EN RELACIÓ A VALORACIÓ PEL TRIBUNAL QUALIFICADOR, DE LA PROVA, PREVISTA A LA BASE 7.2a) REALITZADA EL DIA 01/10/2019

Publicat el 02-10-2019

PROCÉS SEL.LECTIU ARQUITECTE: INFORMACIÓ EN RELACIÓ A VALORACIÓ PEL TRIBUNAL QUALIFICADOR, DE LA PROVA, PREVISTA A LA BASE 7.2a) REALITZADA EL DIA 01/10/2019

Informació en relació a les proves del procés sel.lectiu d'arquitecte superior.

Publicat el 26-09-2019

Informació en relació a les proves del procés sel.lectiu d'arquitecte superior.

Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu arquitecte superior, i fixació del dia i hora de la primera prova.

Publicat el 19-09-2019

Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu arquitecte superior, i fixació del dia i hora de la primera prova.

Convocatòria de les proves selectives per constituir la borsa de treball per cobrir contractacions temporals de Mestre de Taller.

Publicat el 19-09-2019

Convocatòria de les proves selectives per constituir la borsa de treball per cobrir contractacions temporals de Mestre de Taller.

Borsa de treball Mestre/a de Taller. Convocatòria.

Publicat el 05-09-2019

Borsa de treball Mestre/a de Taller. Convocatòria.

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini de pagament del 16 de setembre al 20 de novembre de 2019.

Publicat el 10-07-2019

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini per efectuar el pagament del 16 de setembre al 20 de novembre 2019.

Decret Alcaldia 106-2019 delegacions a la JGL i a Regidories

Publicat el 01-07-2019

Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegacions de l´Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i a regidories delegades

Decret d'Alcaldia 91-2019 Nomenament Tinents d´Alcalde i membres de la JGL

Publicat el 01-07-2019

Nomenament dels Tinents d´Alcalde i membres de la Junta de Govern Local

Anunci 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci cobrament 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Anunci 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci de cobrament 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària.

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

Publicat el 04-01-2019

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

EXPLOTACIONS AVICOLES PER AUTOCONSUM

Publicat el 03-05-2018

Informació del Departament d´Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació per la comunicació i inscripció de les explotacions avícoles per autoconsum, obligacions dels interessats i de l´Ajuntament per la seva regularització.

Titular Jutge de Pau i Suplent

Publicat el 16-10-2017

Nomenament de Jutge de Pau i Suplent a Móra la Nova

Aprovació Definitiva Ordenança Fiscal núm. 10T Taxa reguladora del Cementiri Local

Publicat el 21-09-2017

Modificació de l'ordenança fiscal núm. 10T - Reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ