Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Liquidació de despeses sanitaries Ana Maria Mihaly

Publicat el 07-12-2018   ·   Procedent de Hospital Universitario Severo Ochoa

Citació de data 20/11/2018 per a ser notificats per compareixença d'expedients de liquidació de despeses sanitàries Ana Maria Mihaly.

APROVACIÓ INICIAL PLA ESTRATÈGIC PEL DESENVOLUPAMENT DEL TURISME MUNICIPAL MÓRA LA NOVA

Publicat el 04-12-2018

Aprovació inicial del Pla estratègic pel desenvolupament del turisme al municipi de Móra la Nova

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE DONES DE MÓRA LA NOVA 2018-2021

Publicat el 04-12-2018

Anunci relatiu a l´aprovació definitiva del Pla Municipal de Polítiques de Dones de Móra la Nova, 2018-2021

APROVACIÓ DEFINITIVA ESTABLIMENT SERVEI I APROVACIO REGLAMENT D´AGROBOTIGA

Publicat el 04-12-2018

Aprovació definitiva de l´establiment i la prestació del servei públic del "Punt d´informació i agrobotiga", de conformitat amb el Reglament del servei aprovat definitivament

Edicte relació d'ajuts aprovats a les unitats familiars de Móra la Nova, escombreries 2018

Publicat el 30-11-2018

Edicte relació d'ajuts aprovats a les unitats familiars de Móra la Nova, escombreries 2018, inicialment denegats per constar anomalies i que foren posteriorment esmenades.

Aprovació inicial del Pla intern d´igualtat

Publicat el 30-11-2018

Informació pública de l´aprovació inicial del Pla intern d´igualtat de l´Ajuntament de Móra la Nova

REOBERTURA DE LA BORSA DE TREBALL DE MONITORS DE LLEURE EXP. 5/2018

Publicat el 29-11-2018

Decret de l´alcaldia per l´aprovació de la llista d'admesos i exclosos provisionals en la reobertura de la Borsa de Treball de monitors de lleure Exp. 5/2018

CESSIÓ FINCA URBANA MUNICIPAL

Publicat el 15-11-2018

Informació pública de l´expedient de cessió municipals d´una finca urbana

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE MONITORS DE LLEURE

Publicat el 09-11-2018

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE MONITORS DE LLEURE PER TAL DE PODER COBRIR EVENTUALS NECESSITATS DE PERSONAL A L'AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA, PERSONAL LABORAL, AMB CARÀCTER TEMPORAL

GARANTIA JUVENIL - LLISTA PROVISIONAL D´ADMESOS I EXCLOSOS

Publicat el 25-10-2018

Decret núm. 111/2018, de data 25/10/2018, relatiu a la llista provisional d´admesos i exclosos pel programa de Garantia Juvenil 2018

Anunci de rectificació borsa de garantia juvenil

Publicat el 22-10-2018

Anunci de rectificació borsa de garantia juvenil

Bases reguladores del procés de selecció per a la contractació temporal en pràctiques de 4 persones beneficiàries del programa de garantia juvenil i constitució de Borsa de treball

Publicat el 18-10-2018

Bases reguladores del procés de selecció per a la contractació temporal en pràctiques de 4 persones beneficiàries del programa de garantia juvenil i constitució de Borsa de treball

Edicte relació d'ajuts aprovats i denegats al foment de les activitats econòmiques, escombreries 2017

Publicat el 26-07-2018

Edicte relació d'ajuts aprovats i denegats al foment de les activitats econòmiques, escombreries 2017

Edicte relació d'ajuts aprovats i denegats a les unitats familiars escombreries 2017

Publicat el 26-07-2018

Edicte relació d'ajuts aprovats i denegats a les unitats familiars escombreries 2017

PROCES SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE DINAMITZADOR/A ESPORTS-FIRES

Publicat el 17-07-2018

Decret d´Alcaldia 73/2018, de data 12 de juliol, Relació d´aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball de dinamitzador/a esport-fires

PROCÉS SELECTIU PER CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE VIGILANTS MUNICIPALS

Publicat el 05-07-2018

Decret núm. 71/2018, de data 05/07/2018 d´admesos i exclosos al procés selectiu per concurs-oposició lliure, per la constitució d'una borsa de treball destinada al servei de vigilants municipals.

EXPLOTACIONS AVICOLES PER AUTOCONSUM

Publicat el 03-05-2018

Informació del Departament d´Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació per la comunicació i inscripció de les explotacions avícoles per autoconsum, obligacions dels interessats i de l´Ajuntament per la seva regularització.

REESTRUCTURACIÓ D´ÀREES DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES

Publicat el 02-05-2018

Decret de l´Alcaldia núm. 156/2017, de reestructuració d´àres de Govern i Regidories Delegades de l´Ajuntament de Móra la Nova

Modificació de la composició de la Comissió de Coordinació de l´Ajuntament de Móra la Nova

Publicat el 08-01-2018

Anunci de l´acord adoptat pel Ple de l´Ajuntament de Móra la Nova, en la sessió ordinària celebrada el dia 19/10/2017, de modificació de la composició de l´òrgan col·legiat i complementari de l´Ajuntament anomenat Comissió de Coordinació.

Acta esmena d'errors valoració final procés selectiu peó especialista

Publicat el 28-12-2017

Acta esmena d'errors valoració final procés selectiu peó especialista

Acta valoració procés selectiu peó especialista polivalent més acta esmena d'errors valoració procés selectiu peó especialista

Publicat el 28-12-2017

Acta valoració procés selectiu peó especialista polivalent més acta esmena d'errors valoració procés selectiu peó especialista

Borsa de treball peó especialista polivalent: valoració català i horari fase entrevista

Publicat el 27-12-2017

Borsa de treball peó especialista polivalent: valoració català i horari fase entrevista

PROCÈS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ ESPECIALISTA POLIVALENT - VALORACIÓ NIVELL DE CATALA

Publicat el 22-12-2017

Acta de la prova de valoració del nivell de Català.

PROCÈS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ ESPECIALISTA POLIVALENT - LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

Publicat el 19-12-2017

Informació pública del Decret d´Alcaldia 139-2017 d´aprovació de la llista definitiva d´admesos i exclosos en el procés selectiu per la constitució d´una borsa de treball de peó especialista polivalent per tal de poder cobrir eventuals necessitats de personal a l´Ajuntament de Móra la Nova, amb personal laboral de caràcter temporal.

Delegacions del Ple a favor de la Junta de Govern Local

Publicat el 18-12-2017

Anunci d´informació pública sobre la delegació de funcions del Ple a favor de la Junta de Govern Local

REOBERTURA DE LA BORSA DE TREBALL PER A MONITORS DE LLEURE - RESULTAT DEFINITIU DEL CONCURS

Publicat el 15-12-2017

Acta del Tribunal de data 14/12/2017 sobre la valoració dels mèrits i resolució del concurs en el procés selectiu per la reobertura de la borsa de treball de Monitors de Lleure

REOBERTURA DE LA BORSA DE TREBALL PER A MONITORS DE LLEURE - LLISTA DEFINITIVA

Publicat el 12-12-2017

Informació pública del Decret d´Alcaldia d´aprovació de la llista DEFINITIVA d'admesos i exclosos en el procés selectiu per la reobertura de la borsa de treball de Monitors de Lleure

Pagament de Tributs 2018

Publicat el 04-12-2017

Calendari de pagament de tributs any 2018.

PROCÈS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ ESPECIALISTA POLIVALENT - LLISTA PROVISIONAL

Publicat el 29-11-2017

Informació pública del Decret d´Alcaldia d´aprovació de la llista provisional d´admesos i exclosos en el procés selectiu per la constitució d´una borsa de treball de peó especialista polivalent per tal de poder cobrir eventuals necessitats de personal a l´Ajuntament de Móra la Nova, amb personal laboral de caràcter temporal.

REOBERTURA DE LA BORSA DE TREBALL PER A MONITORS DE LLEURE - LLISTA PROVISIONAL

Publicat el 29-11-2017

Informació pública del Decret d´Alcaldia d´aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos en el procés selectiu per la reobertura de la borsa de treball de Monitors de Lleure

Decret d'Alcaldia 119-2017 Restructuració de la Junta de Govern Local i dels Tinents Alcaldes

Publicat el 21-11-2017

Resstructuració de la Junta de Govern Local i dels Tinents Alcaldes

Titular Jutge de Pau i Suplent

Publicat el 16-10-2017

Nomenament de Jutge de Pau i Suplent a Móra la Nova

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE JARDINER/RA

Publicat el 29-09-2017

Valoració de la prova de Català i determinació dels aspirants que passen a la fase de concurs en el procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball de jardiner/ra

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE JARDINER/RA

Publicat el 29-09-2017

Valoració de la fase del concurs en el procés selectiu per la constitució d´una borsa de treball de Jardiner/ra

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE JARDINER/RA

Publicat el 22-09-2017

Aprovació de la llista DEFINITIVA d´admesos i exclosos, de la llista definitiva d´aspirants que acrediten, o no, el nivell Català i de nomenament del Tribunal Qualificador.

Aprovació Definitiva Ordenança Fiscal núm. 10T Taxa reguladora del Cementiri Local

Publicat el 21-09-2017

Modificació de l'ordenança fiscal núm. 10T - Reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE JARDINER/RA

Publicat el 06-09-2017

Aprovació de la llista provisional d´admesos i exclosos, fixar la data de la primera prova, i de la llista provisional d´aspirants que acrediten, o no, el nivell de Català.

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE JARDINER/RA

Publicat el 28-07-2017

Bases de la convocatòria que regiran el procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball de jardiner/ra per tal de poder cobrir eventuals necessitats de personal a l´Ajuntament de Móra la Nova, personal laboral amb carácter temporal.

PROCÈS SELECTIU PER LA CONSTITTUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL D´EDUCADORS/RES PER LA LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 05-07-2017

Anunci dels resultats globals del concurs-oposició per la constitució de la borsa d´Educadors/res de la Llar d´Infants Municipal de Móra la Nova.

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE LA LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 04-07-2017

Anunci dels resultats de la fase d´oposició i resultat global del concurs-oposició de la Borsa de Treball de Director/ra de la Llar d´Infants Mpal.

PROCÈS SELECTIU PER LA CONSTITTUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL D´EDUCADORS/RES PER LA LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 29-06-2017

Anunci relació d´aprovats segona prova d´oposició. Resultat entrevista per la Borsa d´Educadors/res de la Llar d´Infants de mpal.

PROCÈS SELECTIU PER LA CONSTITTUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL D´EDUCADORS/RES PER LA LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 28-06-2017

Relació d´aprovats en el supòsit pràctic, primer exercici d´oposició per la constitució de la borsa de treball d´educadors/res. Llar d´Infants Municipal.

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE LA LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 16-06-2017

Decret de l´Alcaldia núm. 53/2017, d´aprovació de la llista definitiva d´admesos i exclosos, nomenament de membres del tribunal i fixació de data de la fase d´entrevista.

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR/RES A LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 16-06-2017

Decret núm. 54/2017, sobre aprovació llista definitiva d'admesos i exclosos, nomenament de membres del tribunal i fixació de la data de les proves.

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE LA LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 06-06-2017

Llista provisional d´admesos i exclosos en el procés selectiu per la consititució d´una Borsa de treball de Director/a de la Llar d´Infants Mpal. Decret Alcaldía 50/2017, de data 06/06/2017

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR/RES A LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 06-06-2017

Llista provisional d´admesos i exclosos en el proces selectiu per constitució d´una borsa de treball d´Educador/res a la Llar d´Infants Municipals de Móra la Nova. Decret Alcaldia núm. 51 de data 06/06/2017.

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE LA LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 12-05-2017

Convocatòria per la selecció, mitjançant concurs-oposició i constitució d´una borsa de treball, amb tramitació d´urgència, de Director/ra de la Llar d´Infants Mpal. de l´Ajuntament de Móra la Nova, personal laboral de carácter temporal, grup de classificació equiparable al A2.

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR/RES A LLAR D´INFANTS MPAL. DE L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA

Publicat el 12-05-2017

Convocatòria per la selecció, mitjançant concurs i constitució d´una borsa de treball, amb tramitació d´urgència, d'educadors/res de la Llar d´Infants Mpal. de l´Ajuntament de Móra la Nova, personal laboral de carácter temporal, grup de classificació equiparable al grup C1.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ