Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Projecte "Arranjament carrer Rafel de Casanoves"

Publicat el 04-12-2019

Projecte "Arranjament carrer Rafel de Casanoves"

Relació d'ajuts escombraries aprovats i denegats (Activitats econòmiques)

Publicat el 03-12-2019

Relació d'ajuts escombraries aprovats i denegats (Activitats econòmiques)

Relació d'ajuts aprovats i denegats escombraries any 2019 (Unitats Familiars)

Publicat el 03-12-2019

Relació d'ajuts aprovats i denegats escombraries any 2019 (Unitats Familiars)

Anunci Aprovació oferta d'Ocupació Pública Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca

Publicat el 27-11-2019

Anunci Aprovació oferta d'Ocupació Pública Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca

Oferta d'ocupació pública exercici 2019.

Publicat el 14-11-2019

Oferta d'ocupació pública exercici 2019.

ACTA DE VALORACIÓ DE LA FASE DE CONCURS DEL PROCÈS SELECTIU PER LA LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, DE MESTRE DE TALLER, ESPECIALITAT TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS MURALS, A L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA PERSONAL LABORAL, AMB CARÀCTER TEMPORAL

Publicat el 24-10-2019

ACTA DE VALORACIÓ DE LA FASE DE CONCURS DEL PROCÈS SELECTIU PER LA LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, DE MESTRE DE TALLER, ESPECIALITAT TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS MURALS, A L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA PERSONAL LABORAL, AMB CARÀCTER TEMPORAL

ACTA DE VALORACIÓ DEL CONCURS PER LA SELECCIÓ DE PERSONAL, COM A PERSONAL LABORAL I AMB CARÀCTER TEMPORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

Publicat el 24-10-2019

ACTA DE VALORACIÓ DEL CONCURS PER LA SELECCIÓ DE PERSONAL, COM A PERSONAL LABORAL I AMB CARÀCTER TEMPORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

LLista definitiva rectificada d’admesos i exclosos. procès selectiu - programa de garantia juvenil

Publicat el 24-10-2019

LLista definitiva rectificada d’admesos i exclosos. procès selectiu - programa de garantia juvenil

Aprovació, si escau, de la llista definitiva d’admesos i exclosos. procès selectiu - programa de garantia juvenil

Publicat el 23-10-2019

Aprovació, si escau, de la llista definitiva d’admesos i exclosos. procès selectiu - programa de garantia juvenil

INFORMACIÓ EN RELACIÓ A VALORACIÓ PEL TRIBUNAL QUALIFICADOR, DE LA FASE D’ENTREVISTA REALITZADA EL DIA 15/10/2019 I VALORACIÓ DE LA FASE DE CONCURS I VALORACIÓ GLOBAL FINAL

Publicat el 17-10-2019

INFORMACIÓ EN RELACIÓ A VALORACIÓ PEL TRIBUNAL QUALIFICADOR, DE LA FASE D’ENTREVISTA REALITZADA EL DIA 15/10/2019 I VALORACIÓ DE LA FASE DE CONCURS I VALORACIÓ GLOBAL FINAL

borsa de treball de Garantia Juvenil per a l'ajuntament de Móra la Nova, personal laboral, amb caràcter temporal, d’acord amb les bases aprovades per la Junta de Govern Local de data 16/10/2019.

Publicat el 16-10-2019

borsa de treball de Garantia Juvenil per a l'ajuntament de Móra la Nova, personal laboral, amb caràcter temporal, d’acord amb les bases aprovades per la Junta de Govern Local de data 16/10/2019.

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini de pagament del 16 de setembre al 20 de novembre de 2019.

Publicat el 10-07-2019

Anunci de cobrament dels rebuts de l'IAE 2019. Termini per efectuar el pagament del 16 de setembre al 20 de novembre 2019.

Decret Alcaldia 106-2019 delegacions a la JGL i a Regidories

Publicat el 01-07-2019

Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegacions de l´Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i a regidories delegades

Decret d'Alcaldia 91-2019 Nomenament Tinents d´Alcalde i membres de la JGL

Publicat el 01-07-2019

Nomenament dels Tinents d´Alcalde i membres de la Junta de Govern Local

Anunci 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci cobrament 2019/5 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Anunci 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària

Publicat el 22-02-2019   ·   Procedent de BASE - Gestió d'Ingressos

Anunci de cobrament 2019/3 Calendari Fiscal i anunci de cobrament any 2019 Voluntària.

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

Publicat el 04-01-2019

Certificat de pagament de tributs exercici 2019.

EXPLOTACIONS AVICOLES PER AUTOCONSUM

Publicat el 03-05-2018

Informació del Departament d´Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació per la comunicació i inscripció de les explotacions avícoles per autoconsum, obligacions dels interessats i de l´Ajuntament per la seva regularització.

Titular Jutge de Pau i Suplent

Publicat el 16-10-2017

Nomenament de Jutge de Pau i Suplent a Móra la Nova

Aprovació Definitiva Ordenança Fiscal núm. 10T Taxa reguladora del Cementiri Local

Publicat el 21-09-2017

Modificació de l'ordenança fiscal núm. 10T - Reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ