Notes informatives


 

Pla d´actuació Municipal (PAM) 2019.

Desratització al clavegueram i desratització i desinsectació als Edificis Municipals.

Arranjament i millora de camins municipals, any 2019

Inversions en equipaments municipals d´interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural.

-Millora de la xarxa d´aigua potable, 1ª Fase – Projecte modificat.

-Subvencions per a la implantació de mesures recollides als Plans d’acció d’energia sostenible (PAES).

Concessió d’una subvenció per les activitats i funcionaments de l’Escola d’Arts Plàstiques i Disseny per l’any 2018.

Ajut extraordinari de suport a la Llar d’Infants Municipal “El Comellar.

– Reparació dels col.lectors de sanejament dels carrers Sant Josep i Joan Miró.

Arranjament i millora de camins municipals, any 2018.

Concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines). Convocatòria 2018.

Accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat  any 2018.

– PLA D´ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) 2018

2018 – Controls de qualitat de l´aigua i altres despeses.

-2018 – Actuacions de Protecció de la Salut pública per a la gestió d’espèciesplaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans. Convocatòria 2018.

Inversions en equipaments municipals d´interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural.

Ajuts Pràcticum Odisseu per al curs 2017-2018.

Subvencions per a la implantació de mesures recollides als Plans d’acció d’energia sostenible (PAES)