Notes informatives


 

Concessió d’una subvenció per les activitats i funcionaments de l’Escola d’Arts Plàstiques i Disseny per l’any 2018.

Ajut extraordinari de suport a la Llar d’Infants Municipal “El Comellar.

– Reparació dels col.lectors de sanejament dels carrers Sant Josep i Joan Miró.

Arranjament i millora de camins municipals, any 2018.

Concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines). Convocatòria 2018.

Accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat  any 2018.

– PLA D´ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) 2018

2018 – Controls de qualitat de l´aigua i altres despeses.

Inversions en equipaments municipals d´interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural.

Ajuts Pràcticum Odisseu per al curs 2017-2018.

Subvencions per a la implantació de mesures recollides als Plans d’acció d’energia sostenible (PAES)

– Arranjament i millora de camins municipals, any 2017

Adquisició de tres desfibril·ladors Samaritan PAD 360P

Concessió de subvencions per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2017.

– Concessió d’una subvenció per les activitats i funcionament de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Móra la Nova. per l’any 2017.

– Actuacions de Protecció de la Salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans. Convocatòria 2017.

L’Ajuntament de Móra la nova ha dut a terme les següents activitats culturals, el finançament de les quals, ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Tarragona.

Ajut extraordinari de suport a la Llar d’Infants Municipal “El Comellar”.

-2017- Subvencions de caràcter excepcional i urgent. Apartat C. Despeses de reparació o d´inversió excepcional i urgent per restituir els serveis de titularitat municipal – Clavegueram.

2017 – MANTENIMENT – INVERSIÓ  Actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l´aigua de consum humà.

Actuacions de Protecció de la Salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans. Convocatòria 2017.

Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya.

Subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, convocatòria 2017.

Compte de pagament Personalitzat, nou servei de BASE.

Gestió i manteniment de l´edifici de l´Ateneu Municipal.

Inversions en equipaments municipals d´interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural.

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines). Convocatòria 2017.

-La Diputació de Tarragona, mitjançant el seu programa del PLA D´ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017, ha subvencionat una part del cost total de les actuacions següents: Construcció d´un col.lector de pluvials al C. Tres d´Abril, Arranjament entorn  carrers del Barri del Remei, Millora de l´enllumenat públic a la Zona dels Bancalets i del C. El Bruc, Despesa corrent d´enllumenat públic.

-Concessió de subvencions per interessos de préstec concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2015.

-Arranjament urgent d´un tram del clavegueram a l´Av. Lluís Companys

-Concessió d’una subvenció per el funcionament i les activitats de l’escola Municipal d’Arts i Disseny de Móra la Nova per l’Any 2016.

-Nota informativa subvenció de Cultura.

-Gestió i manteniment de l´edifici de l´Ateneu Municipal.

Rehabilitació desperfectes del Mas de la Coixa.

-Inversions en equipaments municipals d´interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural.