Aquest es el calendari de pagaments per al 2016

Concepte Període Dates de cobrament
IMP. VEHICLES TRAC. MEC 1 31/03/2019 – 31/05/2019
IBI URBANA 1 28/04/2019 – 30/06/2019
IBI RÚSTICA 1 28/04/2019 – 30/06/2019
TAXA CLAVEGUERAM 1 28/04/2019 – 30/06/2019
TAXA ESCOMBARIES 1 28/04/2019 – 30/06/2019
OVP TAULES I CADIRES 1 28/04/2019– 30/06/2019
OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC 1 28/04/2019– 30/06/2019
CONSERVACIÓ CEMENTIRI 1 28/04/2019 – 30/06/2019
IBI CARACT. ESPECIALS 1 30/06/2019 – 31/08/2019
IAE 1 28/07/2019 – 29/09/2019
IBI URBANA 2 31/08/2019 – 31/10/2019