Aquest es el calendari de pagaments per al 2016

Concepte Període Dates de cobrament
IMP. VEHICLES TRAC. MEC 1 31/03/2018 – 31/05/2018
IBI URBANA 1 28/04/2018 – 30/06/2018
IBI RÚSTICA 1 28/04/2018 – 30/06/2018
TAXA CLAVEGUERAM 1 28/04/2018 – 30/06/2018
TAXA ESCOMBARIES 1 28/04/2018 – 30/06/2018
OVP TAULES I CADIRES 1 28/04/2018– 30/06/2018
OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC 1 28/04/2018– 30/06/2018
CONSERVACIÓ CEMENTIRI 1 28/04/2018 – 30/06/2018
IBI CARACT. ESPECIALS 1 30/06/2018 – 31/08/2018
IAE 1 28/07/2018 – 29/09/2018
IBI URBANA 2 31/08/2018 – 31/10/2018