Francesc X. Moliné
Francesc Xavier Moliné i Rovira Alcaldía, Agricultura, Urbanisme i obres.
Alcalde
/
Jesús Álvarez Vilás Serveis, Governació, Cementiri, Protecció Civil, Esports, Medi Ambient.
1n. Tinent d'Alcalde
/
Míriam Vinaixa Rey Festes, Fires, Educació i Joventut
Regidora
/
Laura Griño Serret Hisenda, Comerç, Promoció Industrial /Ocupació, Turisme, Sanitat.
Regidora
/
Eva Vallespí Suñé Serveis Socials, Cultura, Dona, Protocol i Comunicació
Regidora
/